Skip to content
Menu
Menu

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek prinieslo prvé čísla ale aj problémy

Od 1. januára tohto roku, bol na Slovensku spustený systém zálohovania plastových PET fliaš a hliníkových plechoviek. Úspech medzi spotrebiteľmi na seba nenechal dlho čakať, no ten so sebou priniesol aj starosti pre prevádzky, ktoré tieto obaly vykupujú.

Slovensko patrí medzi 13 krajín v Európe, ktoré svoj systém zálohovania už majú. Spolu s nami začali od prvého januára zálohovať aj Lotyši. Vo Švédsku plastové fľaše zbierajú už dlhých 30 rokov. Slováci si na vracanie PET fliaš a plechoviek zvykajú len štyri mesiace no už teraz sa objavujú problémy, ktoré bude potrebné čo najskôr vyriešiť.

Do zálohovacieho systému sa začiatkom roka povinne zapojilo niekoľko tisíc prevádzok, kde je možné tieto obaly vrátiť. Už po štyroch mesiacoch od začiatku zálohovania je zrejmé, že záujem zo strany zákazníkov prekonal očakávania Správcu zálohového systému, ktorý celý proces od vykúpenia až po spracovanie obalu riadi.

V súčasnosti sa Slovensko nachádza v prechodnom období, ktoré uplynie 30.júna. Po tomto dátume budú na pultoch obchodov len zálohované obaly. Preto sa nápor na zálohovací systém ešte len očakáva.

Už teraz je jasné, že tieto čísla ešte budú rásť. Obchodníci však pociťujú prvé väčšie problémy s logistikou. Vyzbierané obaly sa neodvážajú tak často ako by mali a preto sa hromadia v skladoch u obchodníkov.

Firma, ktorá celý systém zálohovania spravuje, o problémoch s logistikou vie a bude hľadať vhodné riešenia. Medzi najdôležitejšie z nich patrí bude patriť intenzívna komunikácia medzi Správcom zálohového systému, ktorý obaly odváža, a jednotlivými prevádzkami, ktoré obaly vykupujú.

Na problémy, ktoré pri zálohovaní vznikli, sa pozrie aj ministerstvo životného prostredia. V prvom štvrťroku budú zvolané všetky organizácie, ktoré za systémom stoja, a spoločne tak zhodnotia celý doterajší priebeh.

Začiatkom apríla sa na Slovensku vyzbieralo už 70 miliónov plastových fliaš a plechoviek. Na začiatku, teda v januári, to bolo len 150- tisíc obalov.

Jakub Marton
Zdroj: Zväz obchodu SR