Skip to content
Menu
Menu

HUMOROTERAPIA / MARIE PLOTĚNÁ

Marie Plotěná  – Česká republika, je karikaturistkou, výtvarníčkou, ilustrátorkou a pedagogičkou. Jej humor je okrem iného  založený i na mnohovýznamovosti slov, alebo na ich doslovnej interpretácii či na absurdných situáciach parodizujúcich ľudské činnosti. Svoju tvorbu prezentovala  na viac ako  100 samostatných výstavách. Od roku 1972 sa zúčastnila na vyše 200 skupinových výstavách kresleného humoru, obrazov, úžitkového umenia, knižnej a úžitkovej grafiky. Okrem  Českej republiky bol jej kreslený humor prezentovaný na výstavách v mnohých krajinách sveta sveta. Napríklad v Mexiku, Brazílii, USA, Taiwane, Kolumbii, Kube, Francúzsku, Holandsku, Švajčiarsku, Izraeli. Jej tvorbu sme mohli obdivovať aj v Prešove.