Skip to content
Menu
Menu

Prešovská univerzita pokračuje v obnove internátov

Prečítať článok

(ako) – Študentské domovy Prešovskej univerzity (PU) tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1 918 miest. Po veľkej rekonštrukcii dvoch najväčších ubytovacích zariadení na Ulici 17. novembra. ktorá stála 4,5 milióna eur sa chystá aj modernizácia Študentského domova na Námestí mládeže v Prešove.

Univerzita vypísala verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác s predpokladanou hodnotou viac ako 314 600 eur bez DPH (377 520 eur s DPH).
Lehota na predkladanie ponúk je do stredy 25. novembra. Kritériom pri vyhodnotení ponúk je najnižšia cena.

Ako informovala hovorkyňa PU v Prešove Anna Polačková, internát na Námestí mládeže pozostáva z dvoch výškovo odlišných celkov. Nižšia budova je trojpodlažná, vyššia má päť nadzemných podlaží a jedno podzemné. Do rekonštrukcie prvej etapy je zahrnutá časť bloku B, ktorý pozostáva z troch podlaží a 24 buniek.

Budova bola uvedená do prevádzky v roku 1975 a interiér objektu je už opotrebovaný. V rámci navrhovanej rekonštrukcie objektu je preto navrhnutá obnova ubytovacích buniek a spoločných priestorov vrátane priestorov pre vedenie internátu. Každá ubytovacia bunka bude vybavená vlastným sociálnym zázemím.
Na chodbách sú navrhnuté malé kuchynky pre individuálne stravovanie študentov. Jedna ubytovacia bunka bude vhodná aj pre imobilné osoby.

Stavebné práce by mali trvať pol roka
V rámci obnovy interiéru pribudnú nové podlahy, obnovia vnútorné omietky a interiér kompletne vymaľujú. Pôvodné sociálne zariadenia zmodernizujú a vybavia novou sanitou. Existujúce rozvody vody, kanalizácie, ako aj elektroinštalácie, vrátane osvetlenia, vymenia za nové.
Vymenia tiež potrubia v kúpeľniach a WC, doplnia nové vykurovacie telesá s napojením na existujúce rozvody. Pôvodné interiérové dvere a zárubne nahradia nové. Obnovia tiež balkóny a mobiliár.

Práce majú trvať šesť mesiacov. Celková hodnota rekonštrukcie za vyše 377-tisíc eur bude hradená z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vlastných zdrojov univerzity.
„V rámci finančných možnosti do budúcna plánuje Prešovská univerzita v Prešove aj druhú etapu rekonštrukcie bloku A,“ uviedla Polačková.

Foto: PU