Skip to content
Menu
Menu

Slovenská pošta vylepšila svoje hospodárenie, napriek tomu zostala v červených číslach

Prečítať článok

7.5.2024 (SITA.sk) – Slovenská pošta dosiahla v roku 2023 najlepší hospodársky výsledok za posledné štyri roky. Znížila stratu zhruba na 5,5 milióna eur po zdanení, pričom prvé predpoklady finančných ukazovateľov v minulom roku počítali so stratou cez 13 miliónov eur.

Štátna poštová spoločnosť v utorok informovala, že v roku 2022 vykázala stratu 7,85 milióna eur, v roku 2021 to bolo 9,33 milióna eur (vrátane ukončených činností) a v roku 2020 strata dosiahla takmer 16 miliónov eur.

Medziročné výsledky hospodárenia

„V roku 2023 pokračovalo pre Slovenskú poštu ekonomicky náročné obdobie, ovplyvnené vysokou mierou inflácie a vyššími cenami komodít, predovšetkým v súvislosti s vojnovým konfliktom v susednej Ukrajine, uviedol hovorca Slovenskej pošty Martin Guzi.

Napriek tomu spoločnosť dosiahla medziročné zlepšenie výsledku hospodárenia, ktorý vlani skončil so stratou pred zdanením vo výške 5,9 milióna eur. Výnosy vlani dosiahli takmer úroveň roku 2022 – skoro 340 miliónov eur a náklady boli vo výške bezmála 346 miliónov eur.

„Výnosy v roku 2023 poklesli hlavne vplyvom jednorazových výnosov z kurzových ziskov a z predaja majetku v roku 2022. Výnosy negatívne ovplyvnilo aj zrušenie koncesionárskych poplatkov RTVS od 1. júla 2023, ktoré vo veľkej miere zabezpečovala RTVS prostredníctvom inkasných služieb Slovenskej pošty,“ priblížil Martin Guzi.

Nižšie podaje a výnosy

V regulovanom poštovom platobnom styku sa výrazne znížili podaj a výnosy. A to aj napriek úprave taríf poštového platobného styku od 1. marca 2023 a dobehu vplyvu úpravy taríf od 1. marca 2022, hlavne vplyvom realizácie výplaty očkovacej prémie pre seniorov v roku 2022. Aj naďalej vlani pokračoval klesajúci trend v medzinárodnom poštovom styku a zmluvných zásielkových službách.

„Na druhej strane výnosy rástli predovšetkým pri kľúčovej univerzálnej službe a boli ovplyvnené úpravou taríf od 1. marca 2023 a dobehom vplyvu úpravy taríf od 1. marca 2022,“ podotkol hovorca štátnych poštárov. Výnosy významnejšie rástli aj pri expresných službách, pri ktorých spoločnosť predpokladá aj ďalší rastový potenciál.

Náklady Slovenskej pošty

Náklady v roku 2023 medziročne mierne klesli o 1 %. Okrem jednorazových vplyvov v súvislosti s kurzovými stratami a nákladmi na predaj majetku v roku 2022, medziročný pokles v najväčšej miere ovplyvnili úsporné opatrenia pošty v službách, ako ochrana objektov v réžii spoločnosti alebo v prepravnom, zvýšením využívania doručovateľov pri doručovaní malých balíčkov namiesto externých kuriérov a nižšie odpisy dlhodobého majetku.

Vzrástli najmä osobné náklady, a to o 1,6 %, hlavne pre rast miezd o viac ako 8 % (v priemere o 82 eur na zamestnanca), čo malo vplyv na náklady v objeme 14 miliónov eur, ktoré boli sčasti kompenzované optimalizáciou počtu zamestnancov. Okrem toho, vplyvom cien komodít na svetových trhoch vzrástli náklady na spotrebu energií o 29 %.

Slovenská pošta vznikla ako štátny podnik spolu so Slovenskou republikou 1. januára 1993, sídlo má v Banskej Bystrici od 1. marca 1996. Na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu v zastúpení Ministerstva dopravy SR sa zmenila 1. októbra 2004.

Slovenská pošta hospodári od svojho vzniku samostatne, čiže nedostáva dotácie zo štátneho rozpočtu. Zabezpečuje aj univerzálnu poštovú službu na základe poštovej licencie od štátu, má základné imanie vo výške viac ako 214 miliónov eur.

Viac k témam: Hospodárske výsledky, hovorca Slovenskej pošty, Inflácia, Koncesionárske poplatky, poštové služby, vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk – Slovenská pošta vylepšila svoje hospodárenie, napriek tomu zostala v červených číslach © SITA Všetky práva vyhradené.