Skip to content
Menu
Menu

Slovensku chýba stratégia prosperity a rastu, NKÚ považuje výsledky kontrol za alarmujúce

Prečítať článok

26.4.2024 (SITA.sk) – Slovensko nemá stratégiu, ktorá by mu jasne určovala budúce smerovanie na ceste k prosperite a rastu. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vo výročnej správe pre Slovensko za rok 2023 na to poukázali aj výsledky kontrol, ktoré úrad považuje za alarmujúce.

Na svojej ceste za prosperitou a rastom sa Slovensko čoraz viac potáca a stráca potrebné sily. Zaostávame za susednými krajinami aj za vyspelou Európou a tento stav sa nám nedarí zvrátiť,“ uviedol Ľubomír Andrassy, predseda NKÚ.

Štátne organizácie naďalej šafária

NKÚ v roku 2023 realizoval najviac kontrol v oblasti Efektívna a transparentná verejná správa, Slovensko IT, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Kontroly realizoval aj v strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum a inovácie.

Z výsledkov viacerých vlaňajších kontrol vyplýva, že štátne organizácie naďalej šafária a namiesto strategického a koncepčného riadenia, radšej na riešenie problémov čoraz častejšie používajú ako model, porušovanie zákona. Osobná zodpovednosť sa totiž v štátnych inštitúciách naďalej nevyvodzuje,“ dodal Andrassy.

Úrad informoval, že rýchlo meniace sa spoločenské podmienky ovplyvnili aj strategické nastavenie samotného NKÚ, ktorý dokáže pružnejšie a v reálnom čase reagovať na aktuálne problémy. Takto, ako dodal úrad, boli v minulom roku do plánu kontrol zaradené kontroly zamerané na systém krízového riadenia štátu. Podľa výsledkov kontrol bol nefunkčný.

Dokumentovali problémy verejných rozpočtov

Napríklad zdravie a majetok občanov boli podľa výsledkov kontrol vystavené riziku, keďže Slovenský vodohospodársky podnik pre prístup štátu bojuje o prežitie a nedokáže zabezpečiť svoje povinnosti,“ spresnil Andrassy.

V správe NKÚ sa dokumentovali aj problémy verejných rozpočtov na rôznych úrovniach. Ako úrad uviedol, mnohé problémy sa nedarí riešiť dlhé obdobie, iné vznikli v ostatných rokoch v dôsledku pandémie, vojny, inflácie, ale aj zlými rozhodnutiami s dosahom na zadĺženosť štátu. NKÚ uviedlo, že miera rastu HDP v minulom roku bola na úrovni 1,3 % a očakáva sa, že v tomto roku bude rásť iba mierne.

Výdavky verejnej správy dosiahli historicky takmer 60 miliárd eur, z toho platy učiteľov rástli o 23,2 %, platy štátnych zamestnancov o 17,7 %. Dôchodky sa valorizovali o 11,1 %, rodinný balík mal hodnotu 1,1 miliardy eur a balík kompenzácie cien energií zaťažil rozpočet sumou 3,5 miliardy eur.

Verejné zdroje si vyžadujú zmeny

NKÚ konštatoval, že výsledkom tohto je zložitý stav verejných financií a potreba ich konsolidácie. Podľa úradu, však jednoduché znižovanie výdavkov by nemalo prebiehať bez posudzovania efektu a účinku.

Stav verejných financií v spojení s nevyhnutnými modernizačnými investíciami, na ktorých základe bude možné stavať nový rastový model Slovenska, vytvára zvýšený nárok na čo najefektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov a riadenie verejných politík,“ povedal predseda NKÚ a dodal, že konsolidácia v kombinácii so štrukturálnymi zmenami, ktoré si vyžadujú značné verejné zdroje, bude pre vládu aj parlament výzvou najbližších rokov.

Viac k témam: HDP, Inflácia, kompenzácia cien energií, kontroly, Pandémia, predseda NKÚ
Zdroj: SITA.sk – Slovensku chýba stratégia prosperity a rastu, NKÚ považuje výsledky kontrol za alarmujúce © SITA Všetky práva vyhradené.