Skip to content
Menu
Menu

Zuzana Čaputová vetovala nový zákon o múzeách a galériách. Ohrozuje podľa nej transparentný výberový proces

Prečítať článok

8.5.2024 (SITA.sk) – Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila Národnej rade SR na opätovné prerokovanie koaličnú novelu zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Tú poslanci schválili 24. apríla. Hlava štátu tvrdí, že pri takejto zmene zákona dôjde k zníženiu štandardov transparentnosti a odbornosti pri obsadzovaní funkcií v oblasti verejnej správy a kultúre.

Prekáža jej, že schválenou novelou sa zrušilo verejné vypočutie uchádzačov na funkciu vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu. Prezidentka tvrdí, že sa tým neguje možnosť efektívnej kontroly výberového procesu verejnosťou, teda prestáva byť garantované právo účasti verejnosti na správe vecí verejných v kultúrnej oblasti.

Odvolanie bez uvedenia dôvodu

Poslanci odobrením zmien upravili ustanovenie o odvolaní vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu bez právnej subjektivity, a to s cieľom vytvoriť predpoklady na pružnejšiu manažérsku výmenu v týchto inštitúciách. Odvolať ho tak bude možné aj bez uvedenia dôvodu.

Takáto zmena môže podľa hlavy štátu „vniesť do výsostne odborných atribútov riadenia týchto kultúrnych inštitúcií politický vplyv a politické rozhodovanie, a tak oslabiť, prípadne aj negovať princíp odbornosti. Takýto zásah do riadenia kultúrnych inštitúcií navyše nebol ani zo strany zákonodarcu dostatočne odôvodnený“.

Otázka porušenia ústavných práv

Spôsob výberu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie zriadených ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou, resp. vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu podľa koaličných poslancov, ktorí zmeny predložili, spôsobuje administratívnu záťaž najmä menším obciam, ktoré tieto funkcie obsadzujú.

Prezidentka Čaputová súčasne považuje za problematický aj ústavný aspekt schválenej novely, myslí si, že je retroaktívna.

„Môže sa uplatniť aj na štatutárny orgán múzea alebo galérie vymenovaný podľa doterajších predpisov, ktoré neupravujú možnosť ich odvolania bez udania dôvodu. Otvára sa tým otázka porušenia ich ústavných práv, predovšetkým právnej istoty a legitímnych očakávaní podľa článku 1 odsek 1 Ústavy v spojení s ich právami súvisiacimi s výkonom verejnej funkcie v zmysle ústavy“, uviedla prezidentka vo svojom stanovisku.

Viac k témam: Prezidentka SR
Zdroj: SITA.sk – Zuzana Čaputová vetovala nový zákon o múzeách a galériách. Ohrozuje podľa nej transparentný výberový proces © SITA Všetky práva vyhradené.