Skip to content
Menu
Menu

Privandrovalcom v našich záhradkách je aj líčidlo

Prečítať článok

V roku 2013 mi priateľ a spolupracovník nášho múzea poslal fotografiu zaujímavej rastliny, ktorá vyrástla v obci Juskova Voľa úplne náhodou. Podľa informácií nikto si ju neposadil a v priebehu niekoľkých rokov rástla už v obci na viacerých miestach. Bolo to líčidlo jedlé. Biele strapcovité kvetenstvo tohto druhu som si všimla v minulom roku na Hviezdoslavovej ulici vo Vranove nad Topľou pred rodinným domom. V tomto roku som skontrolovala obidve lokality a rastlinám sa dobre darí.

Líčidlo jedlé

(Phytolacca esculenta)

Je rastlina z čeľade líčidlové. Je to až 2 m vysoká trvalka so širokými elipsovitými listami. Biele kvety sú usporiadané do vzpriamených strapcov. Kvitne od júla do septembra. Rozmnožuje sa veľmi jednoducho, vegetatívne aj generatívne.

Rastlina nesie názov líčidlo jedlé, obsahuje však saponíny, ktoré sú pre všetky cicavce nepožívateľné a v extrémnych prípadoch jedovaté. Obsah týchto saponínov je v rastlinách veľmi nízky, takže otrava by nemala hroziť ani pri požití v malých množstvách. Vtákom však tieto látky nijako neškodia a plody líčidla sú pre nich vyhľadávanou pochúťkou. Plody obsahujú výrazný karmínový pigment a v minulosti sa používali na farbenie potravín (likérov, vín, marmelád), ale aj tkanín. Pôvodná oblasť výskytu tohoto druhu je juhovýchodná Ázia (od Pakistanu až po Japonsko), kde má podobu drevnatého kra.

Dnes sa líčidlo úspešne šíri  po celej Európe. Na Slovensku sa vyskytuje približne od 30-tych rokov 20. storočia. Pôvodne sa rastlina začala pestovať v záhradách ako výrazný, esteticky zaujímavý druh. Vďaka svojej exotickej kráse sa v  minulosti líčidlo javilo ako vzácnosť, dnes vďaka jednoduchému šíreniu a nenáročnosti na pôdne podmienky, zálievku a svetelné podmienky, nám vyrastie aj keď si ho neposadíme.

Líčidlo jedlé, Vranov nad Topľou. / Foto: Elena Dercová

Líčidlo americké

(Phytolacca americana)

Je veľmi podobnou rastlinou. Opäť patrí medzi trvalky, dorastá do výšky až 1,5 m, má podlhovasté až elipsovité listy. Biele kvetenstvo je usporiadané do strapcov, po odkvitnutí nesie plody najskôr zelenej farby, ktorá sa postupne mení na čierno-fialovú. Kvetenstvo je veľmi dobrým rozlišovacím znakom oboch druhov. U líčidla amerického je previsnuté a u líčidla jedlého vzpriamené. Zásadným znakom, podľa ktorého sa dajú dokonale rozlíšiť, je tvar plodu. Plod líčidla jedlého je delený na malé časti (ako u ostružiny), zatiaľ čo plod líčidla amerického je celistvý. Líčidlo americké má pôvodnú oblasť výskytu na východnom pobreží Spojených štátov amerických a v Kanade.

Prvý nám známy údaj o výskyte na Slovensku pochádza zo Záhoria z roku 1972. Odvtedy sa líčidlo americké u nás úspešne naturalizovalo a dnes sa vyskytuje na mnohých lokalitách západného Slovenska. Je predpoklad ďalšieho šírenia rastliny smerom na sever a východ. Svojím vysokým vzrastom sa môže stať burinou zvyšujúcou náklady na zalesňovanie a predstavuje ohrozenie aj pre pôvodnú biodiverzitu.

Rastlina bola pôvodným obyvateľstvom Ameriky používaná ako liek proti artritíde, ale aj ako drastické preháňadlo. Najčastejšie sa žuvali semená, bolo však nutné presne odhadnúť dávku, lebo podobne ako líčidlo jedlé obsahuje jedovaté saponíny,  dokonca v koncentrovanejšej forme a pri predávkovaní hrozia otravy. Dnes sa na konzumáciu zásadne neodporúča. Vtáctvo je však znovu imúnne, plody konzumuje a trusom roznáša semená do nových lokalít, preto sa niekedy stáva, že sa nám na záhrade objaví líčidlo.

Je líčidlo okrasná rastlina, burina alebo dokonca invázna rastlina?

Líčidlo sa v obidvoch prípadoch začalo v Európe pestovať ako okrasná rastlina, na viacerých miestach splanelo a začalo sa postupne šíriť. Rastlinný druh je považovaný za invázny ak bol do lokality, územia alebo regiónu, kde sa predtým prirodzene nevyskytoval, zavlečený ľudskou činnosťou, ak má schopnosť vytvoriť na novej lokalite životaschopnú populáciu schopnú reprodukcie bez zásahu človeka, ak sa v nových podmienkach správa ako škodca a ohrozuje tým existenciu miestnych druhov a ak existuje predpoklad, že svojou prítomnosťou spôsobí ekonomické straty, bude mať negatívny dopad na stav životného prostredia alebo zdravotný stav obyvateľstva.

Na Slovensku bolo zatiaľ medzi invázne rastliny zaradené len líčidlo americké, ktoré sa šíri v oblasti západného Slovenska, hlavne na Záhorí. Invázny potenciál má aj líčidlo jedlé a v niektorých krajinách Európy (Bulharsko, Moldavsko) je tiež považované za inváznu rastlinu.

 

Ing. Elena Dercová, Krajské múzeum v Prešove