Skip to content
Menu
Menu

Oprava

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prešov. a. s. nás žiada o opravu obsahu textu uverejnenom v rubrike Ako to vidí, pod názvom „Kto zaplatí za kosačky“, uverejnenom na našej webovej stránke 11. 5. 2020.

TSmP v žiadosti o opravu uvádza, že autorka Anna Košuthová uviedla viaceré nepravdivé informácie a osobné konštrukty, ktorými poškodila dobré meno spoločnosti TSmP. V komentári tvrdila, že spoločnosť TSmP nakúpi kosačky za 370-tisíc eur, kosenie bude realizovať o 103-tisíc eur drahšie a dosiahla stratu 300-tisíc eur. Všetky tieto tvrdenia sú nepravdivé.


Pozrime sa teda na tú pravdu a nepravdu ešte raz

V prvom rade pripomínam, že rubrika Ako to vidí nie je spravodajstvo, ale publicistický žáner,  v ktorom je priestor na názor redaktora na aktuálne dianie.  Podobne  ako komentár, poznámka, glosa má za cieľ nie škodiť, ale informovať, vysvetliť, okomentovať skutočnosť, stav alebo jav. V súčasnej spoločnosti má právo na názor každý a môže ho publikovať. Je na čitateľovi, či tento názor prijme, alebo odmietne a v tom má tiež slobodnú vôľu.

V prípade kosačiek za 370-tisíc eur, TSmP oponujú tým, že podľa uznesenia mestského zastupiteľstva nejde len o 7 kosačiek, ale aj nosič kontajnerov za 160-tisíc, nadstavbu Avia a 12 kusov abrollkontajnerov. Stále však ide o techniku potrebnú na to, aby TSmP mohli kosiť mesto a to, že sa na to poskladajú všetci daňoví poplatníci v Prešove nie je žiadnym osobným konštruktom, ale holou pravdou. Za službu im bude platiť mesto z našich daní a z týchto zdrojov budú splácať úver.

Nuž a ako je to s tými zmluvami? Na aprílovom zastupiteľstve sa poslanci pýtali riaditeľa TSmP, či vie garantovať nižšiu cenu za kosenie, ale neodpovedal im. Pritom priznal, že zmluvu už má, len ešte nebola podpísaná. V súčasnosti mesto kosí spoločnosť Sadex. Mesto s ňou podpísalo zmluvu v auguste 2019 po verejnej súťaži. Kosiť sa začalo neskoro a Prešovčania na to ešte nezabudli. Táto zmluva  platí ešte pár dní, presnejšie do 4. júna tohto roku. Na kosenie bolo vlani v rozpočte vyčlenených 396 400 eur, čo potvrdila vtedajšia hovorkyňa Eva Peknušiaková. Za tie peniaze sa mali urobiť 3 kosby zelene plus jedna líniová popri komunikáciách a parkoviskách. Spoločnosť sa však mala starať aj o zeleň a výsadbu nových drevín v jednotlivých mestských častiach, preto bola nakoniec uzavretá zmluva na sumu 504 700 eur, lenže tá nebola krytá v rozpočte. Aj na tohtoročnom aprílovom zastupiteľstve sa hovorilo o tom, že Sadex kosí za 400-tisíc eur a nikto z vedenia radnice neoponoval, že to nie je pravda. Napokon, Sadex urobil prvú kosbu aj tento rok a v rozpočte je na kosenie zase vyčlenených len 400-tisíc eur.

Pár dní po zastupiteľstve (28. 4. 2020) mesto podpísalo s TSmP zmluvu na základe vzájomnej dohody na sumu 503 627 eur, vrátane DPH  na rok. Bez súťaže, bez prieskumu trhu a zmluva je dokonca uzavretá na dobu neurčitú. Ak má mesto v rozpočte zase na kosenie len 400-tisíc eur nie je nepravdou, že je to o 103-tisíc eur viac. TSmp však tvrdia, že sú o  1 028 eur lacnejší, ako Sadex. Keby to aj bola pravda, je to adekvátna úspora? Pri položke za pol milióna ušetriť tisícku?

Podľa TSmP je zavádzajúci osobný konštrukt, ktorý poškodzuje dobré meno spoločnosti aj to, že v článku bolo uvedené, že sú v strate 300-tisíc eur, lebo im istá zmluvná spoločnosť nezaplatila za službu, museli zaplatiť prepusteným zamestnancom odstupné a tiež kofinancovať projekt na biologický odpad. TSmP tvrdia, že nikdy neboli v strate, len znížili pracovný kapitál. Pravda však je, že o kontokorent vo výške 300-tisíc žiadali mestské zastupiteľstvo už vlani v novembri. Schválili im ho až teraz v apríli. Keď ho chceli už minulý rok, zrejme pociťovali ekonomický tlak. No a pokiaľ ide o ten môj osobný konštrukt o strate spoločnosti vo výške 300- tisíc eur. Odporúčam vedeniu TSmP aj čitateľom prehrať si vystúpenie riaditeľa na aprílovom mestskom zastupiteľstve, kde o tom poslancom hovorí (v čase 4 h 41 min.). Nepoužil síce výraz strata, ale výpadok v rozpočte, čo je v konečnom dôsledku to isté.

Anna Košuthová