Skip to content
Menu
Menu

Kreatívny workshop SKICA-MODEL-OBJEKT v Šarišskej galérii

Prečítať článok

Štvrtkové popoludnia v Šarišskej galérii, sú už desaťročia “rezervované“ pre kultúrno-spoločenské podujatia, medzi ktoré patria slávnostné vernisáže výstav, odborné prednášky, koncerty vážnej hudby, akcie Klubu priateľov ŠG, výtvarné workshopy a happeningy.

Tak ako sme čitateľov informovali v predchádzajúcom príspevku, galéria svoje výstavné a kultúrne aktivity neobmedzila ani počas tohtoročných letných prázdninových dní a pre širokú verejnosť si pripravila viacero inšpiratívnych a kreatívnych akcií. Veríme, že už zrealizované podujatia, ale i tie, ktoré sú ešte len v príprave, svojou nápaditosťou a atraktivitou oslovili a oslovia nielen stálych, ale i nových návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Pri plánovaní najnovšej akcie s názvom SKICA-MODEL-OBJEKT, sme sa inšpirovali výstavným projektom OBVERSE / REVERSE, ktorý predstavuje výber z bohatej medailérskej a sochárskej tvorby Jozefa „Karčiho“ Högera, rodáka z neďalekých Fintíc, pre ktorého sa druhým domovom stala Kremnica.

Zámerom kreatívneho workshopu je verejnosti nielen verbálne, ale najmä prakticky, priblížiť úlohu a tvorivý prístup výtvarníka – sochára, od myšlienky – návrhu až po finálny produkt – sochárske dielo, spoznať a vyskúšať si rozmanitosť technologických postupov pri práci so základným i sochárskymi materiálmi ako je hlina, či sadra.

Pozvanie a úlohu lektora tohto „dobrodružného“ podujatia prijal sochár Mgr. art. Marián Straka, ArtD., absolvent Ateliéru slobodnej kreativity na Fakulte umení TU v Košiciach, kde aj v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. „Vystavoval na Slovensku v Čechách a v Poľsku.

Vo svojej monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe využíva kov, drevo laminát, pneumatiky ako readymade… Kombinujúc hard-edge geometriu s organickou abstrakciou. Pracuje s priestorom ako s minimalistickým enviromentom vytvoreným pre vnímajúce telo diváka. Súčasťou jeho tvorby sú aj práce na papieri, ako napr. veľkoformátové drevotlače“ (net.).

Na kreatívne podujatie SKICA-MODEL-OBJEKT pod vedením Mgr. art. Mariána Straku, Vás srdečne pozývame už tento štvrtok, 19. augusta 2021, od 13.00 do 17.00 hod., v priestoroch ateliéru ŠG na Hlavnej 49.

Astrid Derfiňáková

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.