Skip to content
Menu
Menu

Kultúrne partnerstvo s Islandom pokračuje

Projekt Free Feeling – TerraIncognita podporený ActiveCitizensFund – Slovakia po roku covid čakania dorazil do svojho finále. Realizovali sa pracovné cesty a osobné stretnutia v Prešove, Reykjaviku i Hafnarfjörður s cieľom reálne a konkrétne poznať podmienky rozvoja bilaterálneho kultúrneho partnerstva, inštitúcií, umelcov, dobrovoľníkov a ďalších osobností, ktoré formujú kultúrny život miest.

„Náš projekt bol zameraný na vzájomné poznávanie islandskej a slovenskej kultúry, ktoré sme reprezentovali formou výstav kresleného humoru i výmenou skúseností kultúrnych aktérov. Slovenskému publiku sme predstavili tvorbu mladej výtvarníčky Elín Elísabet Einarsdóttir inšpirovanej komiksom, ale obsah jej obrázkov je intímnejší, reagujúci na situácie v každodennom živote. Výstavná kolekcia HullyDagsona kontrastuje zase čiernym humorom, presahujúcim hranice spoločenského tabu a provokáciou v konaní postavičiek voči vlastnej komfortnosti. Ich výstavy videli diváci v Prešove, Spišskej Novej Vsi, Bardejove i Humennom a recipročne autorské prezentácie Fera Jablonovského a Boba Perneckého boli inštalované vo výstavnej sále Hafnaborgu a pripravujú sa aj v Reykjaviku,“ hodnotí Peter Rázus, autor a manažér projektu.

 

Zapojenie samosprávy do spolupráce s mimovládnymi organizáciami, návštevy kultúrnych inštitúcií, výstav i festivalu boli podnetné aj počas letných pracovných stretnutí členov projektového tímu. Stretnutia s islandskými partnermi v Hafnarfjörðure ukázali aj možnosti zapojenia aj ďalších kultúrnych inštitúcií  ako napríklad múzeí,  knižníc i neformálnych iniciatív, čo potvrdili aj stretnutia s manažmentom mestskej knižnice v Reykjaviku BorgarbókasafniðGrófinni a pani Margrét Steinarsdóttir, riaditeľkou Icelandic Centre for Human Rights  a inšpiratívnym sa stal  námet na prípravu spoločného medzinárodného followup projektu pouličných výstav kresleného humoru venovaných ochrane ľudských práv.

Projekt podporil iniciatívu spolupráce, že aj napriek geografickej vzdialenosti existujú príležitosti na vzájomné poznávanie kultúry a jej využívanie v rozvoji vzťahov profesionálov v oblasti riadenia kultúry a kreatívneho priemyslu. Je námet na prípravu spoločného európskeho medzinárodného followup projektu pouličných výstav venovaných ochrane ľudských práv.

Projekt „Free Feeling“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou-

-r-