Skip to content
Menu
Menu

Plastika Zmŕtvychvstalý Kristus z polovice 18. storočia je zreštaurovaná

Drevorezba Zmŕtvychvstalý Kristus je začlenená do kolekcie drevených plastík 15. – 19. storočia, ktoré do svojho zbierkového fondu získala Šarišská galéria v Prešove od súkromného zberateľa formou dedikácie v roku 1993. Z hľadiska proveniencie je Zmŕtvychvstalý Kristus zaujímavý tým, že je pripisovaný západoslovenskému rezbárovi z 2. pol. 18.storočia, čo nevylučuje možnosť zaradiť ho do kontextu Donnerovej sochárskej dielne.

Polonahá postava Krista v dynamickej víťazoslávnej póze je zahalená iba rozvírenou drapériou plášťa karmínovej farby so zbytkami polychrómie, prepojenou cez prsia tenkým pásikom. Ťažisko váhy esovito zvlnenej postavy je na pravej nohe, ľavá sa v miernom uhle pokrčenia a vytočenia dotýka podstavca len náznakom. Doširoka rozhodené gesto rúk naznačuje vznášanie sa v priestore. Na ľavej ruke absentujú všetky články prstov. Ľavá ruka pravdepodobne držala teraz chýbajúcu vlajku – symbol víťazstva nad smrťou. Pravá zdvihnutá paža je v pohybe žehnania. V extáze zvrátená hlava a pootvorené pery drevorezba vlasov a briadky, majstrovsky zvládnutá anatómia svalov, či vlajúci lem plášťa za postavou, vrátane mramorovaného podstavca s jeho architektonickým členením, radia dielo k cenným neskorobarokovým pamiatkam.

Dielo bolo veľmi poškodené

Drevorezba, v čase jej nadobudnutia do zbierkového fondu galérie, vykazovala znaky silného poškodenia. Tie mohli spôsobiť rôzne okolnosti, od nevhodných podmienok v ktorých sa drevorezba do času jej nálezu súkromným zberateľom nachádzala, cez samotný „vek“ plastiky až po nevhodnú manipuláciou a pod. Všetky tieto indície, potvrdzovali fakty a postupne zistené nálezy ako sú znečistenie rôznymi depozitmi, zčernanie opadaných častí polychrómie, úbytok polychrómie v časti hlavy a ramien ako i úbytok drevenej hmoty, evidentný napríklad na pravom cípe plášťa. Aby plastike bola prinavrátená aspoň sčasti pôvodná krása a pôvab, bolo nutné pristúpiť k jej celkovému reštaurovaniu a tým aj záchrane originálnych častí drevenej hmoty a polychrómie.

Proces reštaurovania

V prvej fáze reštaurovania bola polychrómia plastiky spevnená glejovým roztokom. Nasledovalo odstránenie zčernanej špiny, rôznych depozitov až po sekundárnu premaľbu. Odstránením premalieb na pôvodný inkarnát a svetločervenú farbu plášťa bolo dielo ponorom do roztoku solakrylu petrifikované. Po vytmelení chýbajúcich častí nasledovala záverečná fáza pozostávajúca z retuše a ochranného akrového náteru.

Drevorezbu vystavovali aj vo Vatikáne

Zreštaurovanú drevorezbu Zmŕtvychvstalého Krista mohli návštevníci Šarišskej galérie v Prešove po prvýkrát obdivovať v roku 2002 na výstave Ikony a drevorezby zo zbierok ŠG, ktorá sa konala v mesiacoch júl a august. Aj v nasledujúcich rokoch sa pravidelne objavovala na výstavách v rámci prezentácie drevenej sakrálnej plastiky ako na domácej pôde, tak aj v zahraničí (2009 Krosno, PL, 2010 Vatikán, I). Naposledy toto majstrovské dielo tvorilo neoddeliteľnú súčasť bohatej kolekcie Stálej expozície Ikony 16. – 18. storočia a drevorezby 15. – 19. storočia zo zbierok ŠG, od 19.septembra 2013 až do jej nevyhnutného zrušenia v roku 2016, z dôvodu celkovej rekonštrukcie galérie. A či si nájde opäť svoje pevné miesto i v novovznikajúcej Stálej expozícii na Hlavnej č. 49, to ukáže čas…

 

Text: A. Liščinský
Foto: G.Kutajová

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA