Skip to content
Menu
Menu

Šarišská galéria ponúka pohľad do histórie slobodného kráľovského mesta a na jeho osobnosti

Prečítať článok

Iste si viacerí Prešovčania všimli, že počas septembrových dní sa v meste konajú pod hlavičkou DEKD rôzne kultúrne podujatia, či už v exteriéri alebo interiéroch rôznych kultúrnych inštitúcii. Čo táto skratka znamená a aký jej hlbší význam? Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry. Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania. Toľko oficiálne stanovisko DEKD, ktoré si čitatelia môžu nájsť aj na webovej stránke organizátora.

Minulosť vzdeláva

Do víru verejných podujatí, konaných pod hlavičkou DEKD, sa každoročne zapája i Šarišská galéria v Prešove, ktorá v rámci celého mesiaca pripravuje rozmanité akcie venované všetkým vekovým kategóriám.

Po obsahovej i formálnej stránke sa programová štruktúra podujatí každým rokom aktualizuje, takže návštevníci galérie si odnášajú stále nové zážitky a spomienky. Mottom tohtoročných DEKD je „Minulosť vzdeláva“.

Ani tento rok nie je výnimkou a tak, ako už galéria avizovala na sociálnych sieťach a v printových médiách, si gró podujatí môžu priaznivci umenia a kultúry pozrieť a užiť práve tento týždeň.

Už vo štvrtok 24. septembra o 16. 00 hod., sa uskutoční prednáška a videoprojekcia s názvom Kultúra, umenie a osobnosti 18. a 19. storočia v Prešove, ktorá tematicky nadväzuje na divácky úspešnú, reprezentatívnu výstavu diel zo zbierkového fondu Šarišskej galérie, sprístupnenú od 16. júla 2020 pod názvom „18. a 19. storočie v zbierkach ŠG v Prešove“. Poohliadnutie sa za históriou slobodného kráľovského mesta, za jeho významnými osobnosťami regionálneho i európskeho významu, za hnuteľnými a nehnuteľnými pamiatkami, ktoré môžu návštevníci mesta obdivovať aj dnes, v 21. storočí, všetkým záujemcom sprostredkuje Mgr. A. Malíková a Mgr. A. Derfiňáková.

Podujatie pripravené pod hlavičkou KPŠG (Klubu priateľov Šarišskej galérie) je samozrejme prístupné aj pre širokú verejnosť. Vstup na podujatie je voľný.

V piatok, 25. septembra, od 9.00 do 15.00 hod., ponuku Šarišskej galérie v Prešove môžu využiť najmä žiaci základných a študenti stredných škôl, pre ktoré je pripravené sprievodné slovo a workshop na práve prebiehajúcich výstavách a pre záujemcov aj prednášku „Kultúra, umenie a osobnosti 18. a 19. storočia v Prešove“. Vstup na tieto podujatia je pre deti, mládež i pedagogický dozor voľný.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Mgr. Astrid Derfiňáková
Foto: A. Derfiňáková: Za historickými pamiatkami: Vyšné Ružbachy a Hrad Stará Ľubovňa