Skip to content
Menu
Menu

Spišský keramikár Peter Smik vystavuje v Prešove

Prečítať článok

Neustále hľadanie plné pokusov i omylov, z ktorých často vzniknú zmysly podmaňujúce objekty – takto by sme mohli charakterizovať keramiku. Práca keramikára je pomerne náročná na bohatosť technologických postupov a bezpochyby aj na samotný prenos. Ale aj napriek obťažnosti realizácie výstavy tohto druhu sa galérii podarilo na prelome rokov 2022 – 2023 odprezentovať tvorbu spišského keramikára Petra Smika v zrekonštruovanom suteréne galérie, ktorú si môžete pozrieť ešte do nedele 5. marca 2023.

Výstava vznikla v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrnym zriadením košického samosprávneho kraja a občianskym združením Annogallery. Profilová výstava Petra Smika približuje prešovskej verejnosti doposiaľ nepoznanú, ale nie neznámu tvorbu keramikára, ktorého meno a umelecké pôsobenie je s východoslovenským regiónom spojené už viac ako dve desaťročia.

Kurátorka výstavy a riaditeľka GUS Mgr. Lucia Benická uvádza: „Tvorba Petra Smika je rozsiahla, pohybujúca sa na poli komornej a monumentálnej tvorby využívajúcej rôznorodé materiály ako je kamenina, porcelán a sklo, ktoré rozmanitými technologickými postupmi premieňa na keramické a sklenené plastiky: tie napriek svojej zložitosti nepopierajú tradičnú úlohu keramiky.

Gró tvorby tvoria komorné a monumentálne objekty s použitím jemnej i hrubej kameniny a porcelánu, vypaľovaných v peci. Okrem keramiky sa venuje tvorbe sklenených objektov, pri ktorých využíva „fusing“ (tavenie skla) a výrobe vitráží.“ Autor o svojej tvorbe hovorí: „Keramika je o večnom skúšaní a sklo je alchýmia… Vzťahy, život, príroda. To sú momenty, ktoré nesú v sebe silu, akú sa snažím zaznamenať. Nepracujem dlhodobo na nejakej téme, nerozvíjam jeden motív, život prináša nové pocity a niečo z nich chcem trvalo zachytiť.“

Pocity, myšlienky, prepojenie človeka a prírody to všetko je prítomné v dielach Petra Smika. V jeho rozsiahlej tvorbe nejde len o vytváranie „klasickej“ úžitkovej keramiky, pohárov, šálok, tanierov, ktoré sa nám pri pojme keramika vynoria, ale ide o istý posun keramiky smerom k architektúre a dokonca až k maľbe. Materiály použité v keramike často kombinuje aj so sklom a vzniknú tak diela s iným, priam spiritualistickým charakterom. „Hranice medzi dizajnom, remeslom, úžitkovým umením a voľnou tvorbou sa často prelínajú a sú ťažko začleniteľné do jednotlivých kategórií. Neraz sú predmety so zdanlivo úžitkovým charakterom rovnocenné voľným plastikám. (Németh Bozó, 2016)“

Autorova tvorba taktiež prirodzene reaguje na život človeka v dnešnej dobe, na jeho strasti, ale aj radosti. Príkladom je aj známa séria objektov Život ako zo škatuľky (2010 – 2011), ktorá interpretuje každodenný uponáhľaný život. Ako autor uvádza: „Každý deň, jeden za druhým, rýchlejší ako ten predchádzajúci, ďalší a ďalší. Rýchlo, hneď, veľa. To je život ako zo škatuľky. Fastfood-ový život. Každý deň si ukladáme škatuľku ku škatuľke. Predstavujú vír života, pohyb každého dňa. Ťažko zmeniť, čo je okolo nás. Čo možno zmeniť? Obsah škatuľky. Aj tá dnešná je ešte prázdna. Naplňme ju niečím, čo má krásu, čo má zmysel.“ Autorova interpretácia nás núti sa zamyslieť nad zmyslom života, nad rýchlym tempom doby, v ktorej každý z nás hľadá zmysel. Keramická interpretácia súčasnosti v jeho rukách nadobúda iný rozmer a z „klasických škatuliek“ sa stáva „odkaz o stave spoločnosti. (Benická s. 18, 2016)“

Výstava keramikára Petra Smika ponúka priestor na zamyslenie sa a spoznanie keramickej práce, pomerne náročnej, ale vďačnej na estetický a duchovný zážitok. „Všetky moje doterajšie práce pochádzajú zo mňa. Ide predovšetkým o vyjadrenie mojich pocitov. Neexistuje žiadna definitívna pravda, žiadna istota, iba pokusy. Tajomstvo nasledujúceho diela neprezrádzam. Nechávam sa pohltiť radosťou z hľadania… (Smik, 2016)“

Foto a text: Mgr. A. Chovancová

O autorovi

Peter Smik sa narodil 7. septembra 1968 v Poprade, žije a tvorí v Hôrke. Venuje sa voľnej a úžitkovej tvorbe, realizuje workshopy keramiky a podieľa sa na výtvarných projektoch. Štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Poprade a Strednej umelecko-remeselnej škole  v Prahe.

Ďalšie štúdium keramiky a práce so sklom absolvoval na rôznych stážach v Česku  a v Nemecku (v r. 2004 / Spracovanie plochého skla tiffany technikou a Tavenie skla v Čechách, r. 2008 / Papierový porcelán v Grenzhausen v Nemecku, r. 2009 / Tlač na keramiku na Akadémii Karlsruhe v Nemecku, r. 2009 / Škola keramiky v Čechách).

Autor vystavuje doma i v zahraničí. Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach na Slovensku, v Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku a v Českej republike.