Skip to content
Menu
Menu

Úspech Prešovských vysokoškolákov

Pod záštitou Národného osvetového centra spolu s Mestským kultúrnym strediskom v Rimavskej Sobote sa v dňoch 17. – 19. júna 2022 konala celoštátna súťaž a prehliadka inštrumentálnej hudby Divertimento musicale 2021 v Rimavskej Sobote. 

Postup do celoštátneho kola predchádzali krajské súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby Divertimento musicale 2021 vo všetkých samosprávnych krajov Slovenska, ktoré sa konali v novembri 2021. Po presvedčivom, umeleckom výkone bol odbornou porotou vybraný a odporúčaný na celoštátne kolo za Prešovský samosprávny kraj Komorný orchester Camerata Academica Prešovskej univerzity v Prešove. Hudobné teleso pôsobí na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia, Katedre hudby, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením umeleckej vedúcej, sólistky komorného orchestra Doc. Mgr. Renáty Kočišovej, PhD.

Vo veľmi silnej konkurencie hudobných telies z Bratislavy a Prievidze v kategórií inštrumentálne zoskupenia a orchestre nad 9 členov, Komorný orchester Camerata Academica obstál so cťou a veľmi dobre. Kolektív mladých, nadšených hudobníkov, študentov Prešovskej univerzity v Prešove sa prezentoval slušnou hudobnou kvalitou. Dramaturgia súťažného programu bola postavená na skladbách z obdobia baroka /A. Vivaldi/ a hudby 20. storočia. /J. Kowalski/. Napriek dvom odlišným znakom hudobných období, muzikanti dokázali precítiť a štýlovo zvládnuť podanie oboch skladieb.

Súťažným prevedením skladieb Antonia Vivaldiho Koncert pre violončelo, sláčiky a čembalo C dur v častiach Allegro-Largo-Allegro a Malej detskej suity pre sláčiky a klavír od Júliusa Kowalského Časti: I. Prelúdium II. Air III. Danse IV. Intermezzo V. Marcia prezentovala sa Camerata Academica na slušnej intonačnej a rytmickej úrovni, vyrovnanosťou a jednotným frázovaním jednotlivých sekcií. Umelecký dojem hudobného prejavu v skladbe od Antonia Vivaldiho umocnil precízny, osobitý, technický a prednesový výkon sólistky na violončelo doc. Renáty Kočišovej.

Prešovskí vysokoškoláci sa zapojili aj do workshopov, ktorí vyvrcholil spoločným koncertom členov zúčastnených komorných orchestrov počas slávnostného vyhodnotenia celoštátnej súťaže. Spojený komorný orchester sa predstavil divákom s nacvičenou skladbou od nemeckého barokového skladateľa Johanna Pachelbela – Canon pod taktovkou Mgr. art. Igora Dohoviča, PhD. šéfdirigenta Opery Štátneho divadla Košice.

Atmosféru príjemného a úspešného trojdňového účinkovania v Rimavskej Sobote cestou domov spestrila Camerata Academica koncertom v kaštieli v Betliari, ktorý mal medzi poslucháčmi veľmi kladný ohlas a spontánny aplauz. Diváci si vypočuli skladby od A. Vivaldiho, J. Kowalského. V podaní doc. Liubov Gunder, zaslúžilej umelkyni Ukrajiny, sólistky komorného orchestra zaznela skladba pre klavír As Dur od Fryderyka Chopina. Ako dodatok predniesla skladby pre klavír od Milana Nováka. Umelecký výkon, prednes a interpretácie skladieb boli honosné držiteľky tohto významného ocenenia udelené Ukrajinou.

Na celoštátnej súťaží a prehliadke v zoskupeniach od tria po noneto,  reprezentovalo Prešovskú univerzitu v Prešove gitarové trio. Už v krajskom kole upútalo zohratosťou, vyváženosťou, technickou zrelosťou a dynamickými odtieňmi všetkých interpretov. Odbornou porotou bolo zaradené do zlatého pásma s priamym postupom. Solídny výkon potvrdilo aj na celoštátnej prehliadke v Rimavskej Sobote kde sa nestratilo v zastúpení šiestich zoskupení. Porote aj divákom sa predstavilo skladbami od skladateľov baroka a romantizmu.  Študenti Dagmar Slivková, Marek Mihok a Zuzana Horňáková sa pripravujú pod pedagogickým vedením doc. Renáty Kočišovej.

Hudobné zoskupenia Prešovskej univerzity v Prešove zanechali na celoštátnej súťaží a prehliadke veľmi dobrý umelecký dojem. Vysokoškolskí študenti šírili dobré meno svojej alma mater a mesta Prešov. Naplnili výrok Ludwiga van Beethovena Hudba je zjavením vyššieho rozumu a múdrosti.

PhDr. Viliam Tarjányi, PhD.