Skip to content
Menu
Menu

V Sabinove sprístupnili novú stálu expozíciu

Krajské múzeum v Prešove otvorilo v priestoroch mesta Sabinov novú vysunutú stálu expozíciu pod názvom Sabinov v zrkadle času. Múzeu si pre svojich návštevníkov pripravilo unikátnu prehliadku zbierkových predmetov sabinovskej proveniencie.

Už v 19. storočí obyvatelia mesta združovali vzácne historické predmety v miestnom piaristickom gymnáziu, čo viedlo k vzniku oficiálneho múzea v Sabinove. Postupom času sa vplyvom Matice slovenskej zachránilo veľké množstvo predmetov ľudovej kultúry sabinovského regiónu a stále viac sa ukazovalo, že toto múzeum má svetu čo ponúknuť.

Neskôr bola budova gymnázia prevedená z vlastníckych práv mesta do rúk rehole piaristov. Táto udalosť viedla v roku 2004 k úplnému zániku múzea. Všetky vzácne zbierkové predmety Sabinova tak boli presunuté do depozitárov Krajského múzea v Prešove.

„Expozícia ponúka možnosť zoznámiť sa s regionálnymi klenotmi umenia a kultúry“ ozrejmil riaditeľ Krajského múzea v Prešove, PhDr. Ľuboš Olejník PhD. Práve riaditeľ Krajského múzea v Prešove je autorom námetu na vytvorenie expozície, ktorá navracia Sabinovu dávne poklady, no taktiež prezentuje a reflektuje spomienky, kultúru a tradíciu mesta. Návštevník sa o tom môže presvedčiť aj panelovou výstavou Sabinov na starých pohľadniciach, ktorá všetkých vovedie do atmosféry mesta na prelome 19. a 20. storočia.

Súčasťou expozície sú aj bohoslužobné predmety veľkej hodnoty, dočasná výstava diel sabinovského maliara Ernesta Stenhuru, či pohľad na dielo maliara Johana Bergla, ktoré sa považuje za významný slovenský zbierkový predmet. Všetci návštevníci a historickí nadšenci nájdu túto výstavu dostupnú v priestoroch Mestského kultúrne strediska na Námestí mieru 62 v Sabinove.

Práve táto expozícia môže byť pripomienkou bohatosti a dôležitosti múzejnej činnosti tohto slobodného kráľovského mesta, ležiaceho na brehu Torysy.

Mgr. art. Nikoleta Krupská