Skip to content
Menu
Menu

V Šarišskej galérii pripravujú „Rozhovory o umení“

Posledná vernisáž, ktorá sa konala vo štvrtok 17. júna 2021 v priestoroch Šarišskej galérie

v Prešove, ukončila sériu slávnostných sprístupnení aktuálne prebiehajúcich výstav, pripravených na začínajúcu letnú sezónu 2021. Veríme, že pestrá ponuka výstav i sprievodných kultúrnych podujatí, bude dostatočne lákavou pozvánkou nielen pre domácich, ale i zahraničných návštevníkov a zároveň poskytne všetkým divákom príjemný a po nútenom lockdowne najmä osobný umelecký zážitok.

Všetci priaznivci súčasného výtvarného umenia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť oficiálneho otvorenia výstavy: „Andrea Lipkovičová / Denník krajiny, Peter Lipkovič / Štyri strany tajomstva“, v kurátorskej koncepcii Mgr. Petra Markoviča začiatkom júna, prípadne tí, ktorí sa chcú dozvedieť ešte niečo viac o tvorbe týchto dvoch košických výtvarníkov, si určite nenechajú ujsť príležitosť zúčastniť sa neformálneho podujatia „Rozhovory o umení“, ktoré sa uskutoční už vo štvrtok 24.06.2021 o 16:00 hod. v priestoroch galérie za účasti vystavujúcich autorov a kurátora výstavy.

S ukážkou výtvarnej tvorby Andrey a Petra Lipkovičovcov sa pravidelní návštevníci Šarišskej galérie mohli naposledy stretnúť v roku 2017 na výstavnom projekte Biedermeier C+S členov medzinárodného výtvarného združenia Spolku C+S, ktoré „vzniklo začiatkom leta 1990 v atmosfére „pomlčkovej vojny" ako voľné spoločenstvo výtvarníkov s orientáciou na šírenie vlastnej nekomerčnej kultúry“ (J. Ridilla, 2017).

Obsahovú stránku tejto výstavy nám pripomenú slová jej kurátora Mgr. J. Ridillu: „Koncepcia výstavy je založená na konfrontácii predmetov z obdobia biedermeieru (cca 1815 – 1848) s dielami súčasného umenia inšpirovanými rôznymi aspektami zvoleného historického obdobia. Súčasní výtvarní umelci reagujú jednak na konkrétne historické predmety (interakcia a intervencia), jednak prezentujú diela bez priameho vzťahu k nim. Ako médium využívajú maľbu, sochu, koláž, objekt, inštaláciu či environment.“

Súčasná výstava Andrey a Petra Lipkovičovcov v priestoroch Šarišskej galérie ponúka komplexnejší pohľad na tvorbu „dvojice autorov, prítomných na východoslovenskej výtvarnej scéne od polovice osemdesiatych rokov minulého storočia. Obaja patrili k vtedajšej mladej výtvarnej generácii, reagujúcej svojou tvorbou na strnulú socialisticko-realistickú poetiku. Tvorba tejto generácie košickej výtvarnej scény, sa rozvíjala v špecifickom dobovom postmodernom a neoexpresívnom kontexte“ (P. Markovič, 2021).

Kolekcia intímnych kresieb, farebne pestrých malieb, impresionisticky ladených fotografií, ale i čistých línií sochárskych objektov predstavuje v konečnom výsledku nenútený a citlivo prerozprávaný „príbeh hľadania, objavovania i nachádzania“ subjektívnych výtvarných tendencií a názorov oboch autorov, ktorí si iste nájde svojich obdivovateľov aj u Prešovčanov.

Výstavný projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, si návštevníci galérie môžu pozrieť do 29.08.2021.

Text: Mgr. A. Derfiňáková
Foto: Mgr. J. Németh