Skip to content
Menu
Menu

V stropkovskom kaštieli otvorili výstavu o vojenských manévroch a prvej svetovej vojne

Prečítať článok

Krajské múzeum v Prešove je inštitúcia sídliaca v troch mestách – Prešove, Hanušovciach nad Topľou a Stropkove. Práve od spojenia všetkých týchto troch miest vystupuje múzeum už niekoľko rokov pod značkou Tripolitana. Pracovníci múzea tak popri iných aktivitách spoločne pripravujú a organizujú výstavy a rozličné podujatia vo všetkých troch svojich organizačných jednotkách. Najnovšia výstava Krajského múzea v Prešove, sprístupnená v organizačnej jednotke kaštieľ Stropkov, nesie názov Manévre v roku 1911 v okolí Stropkova a Svidníka a boje o mesto Stropkov v prvej svetovej vojne.

Výstava je popri exponátoch prezentovaná aj prostredníctvom textových výstupov. Na jednotlivých textových paneloch doplnených fotografiami sa výstava venuje piatim sekciám – priebehu vojenských manévrov v okolí Stropkova a Vyšného Svidníka v roku 1911, bojom o mesto Stropkov v prvej svetovej vojne, rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armáde, armáde cárskeho Ruska a najznámejším zbraniam, ktoré obe bojujúce armády vo vojne používali.

Návštevníkov tejto výstavy čaká v Stropkove takmer 200 exponátov, ktoré sú rozdelené do piatich skupín naviazaných na tematiku jednotlivých panelov. Popri dobových pohľadniciach Stropkova zo začiatku 20. storočia sú pri sekcii venujúcej sa vojenským manévrom vystavené obe pamätné medaile na vojenské manévre, ako aj dobový výrobok vojaka, ktorý sa aktívne zúčastnil tohto vojenského cvičenia – kovového obalu na zápalky s motívom manévrov z roku 1911. Návštevníci tu môžu popri rozličných exponátoch spojených s rakúsko-uhorskou armádou vidieť tiež „regrútsku truhlicu“ príslušníka prešovského 67. pešieho prešovského pluku, vojenskej jednotky, ktorá sa manévrov aktívne zúčastnila.

Exponáty v časti venovanej bojom o mesto Stropkov tvoria repliky vojenských zimných kabátov, hrob neznámeho vojaka, rozličné rády, vyznamenania a odznaky rakúsko-uhorskej armády, či ukážky zachovanej poľnej pošty rakúsko-uhorskej armády. Karty poľnej pošty sú písané rozličnými jazykmi, ktoré sa v monarchii používali. Neoddeliteľnou súčasťou pri bojoch v prvej svetovej vojne sú exponáty rozličných kalibrov delostreleckých granátov či nálezov zbraní a vybavenia z lokálneho bojiska, ako aj séria dobových vyhlášok vlády. Zaujímavou je nepochybne obojstranná skica z vojnového denníka Ladislava Medňanského so stropkovským motívom.

Na výstave sú prítomné aj repliky uniforiem rakúsko-uhorského vojaka a vojaka armády cárskeho Ruska. Tie sú doplnené o súčasti výstroje vojakov oboch armád ako sú rozličné typy opaskových spôn, poľných fliaš a ešusov, ikon (v prípade ruskej časti), dobových fotografií či chladných zbraní, ktoré používali vojaci týchto armád.

Posledná časť umiestnená v centrálnom priestore výstavnej miestnosti je venovaná najmä strelným zbraniam používaných v bojujúcich armádach. Popri exemplároch pušiek Mannlicher M86 a Mosin-Nagant vzor 1891 sú vystavené aj guľomety Maxim vz. 1910 a Schwarzlose vz. 1907/12. Táto časť je tiež doplnená o vitrínu s doplnkami rozličných súčastí výstroje a výzbroje armád bojujúcich v okolí Stropkova.

Kurátor výstavy je autor tohto článku, pôsobiaci ako historik v centrále Krajského múzea v Prešove, v Rákociho paláci so sídlom na Hlavnej 88 v Prešove. Na odbornú spoluprácu si autor výstavy prizval partnerov pôsobiacich či zaoberajúcich sa dejinami prvej svetovej vojny na našom území. Na tejto výstave odborne spolupracovali, resp. zapožičali predmety kultúrnej hodnoty Daniel Hurai, predseda Prešovského vojenského klubu histórie Dukla; Ondrej Glod, historik Krajského múzea v Prešove pôsobiaci v organizačnej jednotke Hanušovce nad Topľou; Ľuboslav Šmajda, historik mesta Stropkov; Adrián Latta, bývalý riaditeľ Krajského múzea v Prešove dlhodobo sa venujúci vojenským dejinám ako aj Jozef Kiklica a Jozef Ševc, ktorí patria medzi nadšencov predovšetkým lokálnej vojenskej histórie prvej svetovej vojny a majú s ňou dlhodobé skúsenosti.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 16. septembra 2021 v priestoroch rytierskeho sálu kaštieľa v Stropkove. Počas celého trvania slávnostnej vernisáže bola prítomná poľná kuchyňu z prvej svetovej vojny s obsluhou, ktorá sa ako jediná zachovala na našom území. Jej funkciu zabezpečovali členovia vojenských historických klubov – Prešovského klubu vojenskej histórie Dukla a Klubu vojenskej histórie Karpaty Snina. Členovia týchto klubov vystupovali na podujatí ako dobovo odetí vojaci a pripravili výživnú poľnú stravu, ktorú mohol ochutnať každý návštevník.

Nová výstava Krajského múzea v Prešove Manévre v roku 1911 v okolí Stropkova a Svidníka a boje o mesto Stropkov v prvej svetovej vojne je určená predovšetkým širokej verejnosti. Výstava potrvá do 16. decembra 2021 a všetci návštevníci Krajského múzea v Prešove sú na nej srdečne vítaní.

Mgr. Erik Ondria, PhD.
historik, Krajské múzeum v Prešove