Skip to content
Menu
Menu

Vo štvrtok začína 7. ročník Poľských dní

Koniec septembra a začiatok októbra je na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ako aj v meste Prešov už tradične spojený s Poľskými dňami.

Tohtoročný program, bohatý na prednášky, koncerty, filmy a výstavy, sa začne inauguračným koncertom dňa 29.9.2022 v PKO Čierny orol a prebiehať bude počas celého októbra na rozličných miestach, ako Divadlo Viola, Cinemax Novum a Galéria Átrium.

Tohto roku sa koná v poradí už siedmy ročník Poľských dní, ktorý rovnako ako po minulé roky organizuje Inštitút stredoeurópskych štúdií FF PU v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a mestom Prešov.

Cieľom podujatia je šíriť a prehlbovať povedomie o Poľsku, jeho jazyku, kultúre, umení, histórii či spoločnosti. „Za zrodom myšlienky tohto podujatia stojí Inštitút stredoeurópskych štúdií, kde možno študovať poľský jazyk a kultúru v rámci programu stredoeurópske štúdiá. Výučba poľského jazyka má v Prešove dlhoročnú tradíciu. Lektorát poľského jazyka bol v Prešove otvorený v akademickom roku 1969/1970, pričom ide o druhý najstarší lektorát uvedeného jazyka na Slovensku,“ ozrejmila Marta Vojteková, riaditeľka Inštitút stredoeurópskych štúdií.

Stálou súčasťou programu sú akcie realizované na pôde FF PU, ktoré sa konajú pod záštitou dekanky fakulty Beáty Balogovej. Výučbu študentov obohatia prednášky Jeho Excelencie veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku p. Krzysztofa Strzałku s názvom Priorytety polskiej polityki zagranicznej i stosunki ze Słowacją (28.9.), zástupcu riaditeľky Poľského inštitútu v Bratislave dr Piotra Drobniaka: Jak skutecznie promować Polskę za granicą – Instytuty Polskie i ich działalność (3.10.) a riaditeľky Inštitútu stredoeurópskych štúdií Marty Vojtekovej: Nové feminatíva v poľskom jazyku (12.10.).
Pripravené sú aj autorské prezentácie troch kníh: Kieślowski. Zbliżenie/Kieślowski v detaile (Katarzyna Surmiak-Domańska, preklad: M. Zumrík, 5.10.), Môj rodák Tranoscius, môj sused Hviezdoslav (Zbigniew Machej, preklad: K. Chmel, 18.10.) a Tajní kňazi.

História nelegálneho pobytu slovenských verbistov v Poľsku v rokoch 1957 – 1964 (Mirosław Szumiło, 19.10.), ako aj medzinárodná vedecká konferencia Obraz Poľska a Poliakov v slovenskom písomníctve v rokoch 1918 – 1945 v rámci činnosti Slovensko- poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve školstva a vedy Poľskej republiky (30.9.).

Uvedená komisia zasadá každý rok (raz v Poľsku a raz na Slovensku), pričom tohto roku je miestom zasadnutia práve Prešov.

Súčasťou fakultných akcií je aj súťaž určená stredoškolákom a vysokoškolákom na tému Poľsko COOL aj IN, ktorú organizačne zabezpečuje riaditeľka Vojteková.

Anna Polačková