Skip to content
Menu
Menu

Kde zlikvidovať obaly od lakov na vlasy? Máte dve možnosti

Prečítať článok

26.6.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív).

Lak na vlasy je zastaraný a už ho nemôžete používať? Ak áno, nevyhadzujte ho do koša na kovový a plastový odpad. Látka vo vnútri môže byť horľavá. Situácia je však iná, ak je obal úplne prázdny. Zistite, kam môžete vyhodiť obal od laku na vlasy a farby na vlasy, aby ste neznečisťovali životné prostredie.

Lak na vlasy je zastaraný a už ho nemôžete používať? Ak áno, nevyhadzujte ho do koša na kovový a plastový odpad.
Foto: súkromný archív

Kde zlikvidovať obaly od lakov na vlasy?

Lak na vlasy je jedným z najobľúbenejších kozmetických výrobkov, ktoré používame takmer každý deň. Ak nimi nechceme znečisťovať životné prostredie, nemali by sme ich vyhadzovať do kontajnera na zmesový odpad. Obaly lakov na vlasy sú najčastejšie kovové (aerosólové), a preto by sa mali vyhadzovať do kontajnera na kov a plast, ale až keď sú úplne prázdne. Je dôležité, aby neboli pod tlakom, pretože môžu byť nebezpečné pri spracovaní odpadu.

Ak sa plastové časti, ako sú uzávery a dýzy, dajú oddeliť od kovovej nádoby a sú recyklovateľné, môžu sa vyhadzovať oddelene do plastového kontajnera. Na druhej strane, ak obal ešte obsahuje zvyšky farby, je najlepšie odovzdať ho na mieste separovaného zberu komunálneho odpadu (zberný dvor), kde bude riadne zlikvidovaný ako nebezpečný odpad.

Prázdne obaly môžete použiť aj na projekty typu „urob si sám“. Možno ich použiť ako dekoratívne prvky, napr. ako netradičné vázy, lampáše alebo svietniky. Možno ich použiť aj na uskladnenie drobných predmetov, ako sú skrutky, klince, korálky alebo kancelárske potreby.

Likvidujeme obaly od dezodorantov tam, kam patrí lak?

Po úplnom vyprázdnení kovových plechoviek a plastových častí z dezodorantu ich vložíme do kontajnera na kovový a plastový odpad. Na druhej strane, ak je v nich ešte tekutina, musíme ju vyhodiť do nádoby na zmesový odpad. Obsahujú totiž stlačený plyn, ktorý môže byť horľavý alebo toxický. Plastové uzávery vždy oddeľte a vložte ich do nádoby určenej na kovy a plasty, ktorá je často označená žltou farbou.

Guľôčkové a tyčinkové dezodoranty sa zvyčajne nachádzajú v plastových obaloch, preto ich vyhoďte do kovového a plastového kontajnera. Tie sa recyklujú ľahšie ako obaly obsahujúce stlačené plyny. Sklenené flakóny na parfumy by naopak mali patriť do kontajnera na sklo, zvyčajne označeného zelenou farbou. Ak je obal vyrobený z akéhokoľvek iného materiálu, mal by sa vyhodiť do kontajnera na zmesový odpad.

Vždy je dobré overiť si miestne smernice o triedení odpadu, pretože sa môžu v jednotlivých regiónoch líšiť. Na štítkoch výrobkov nájdete aj informácie o tom, ako správne triediť obaly po ich použití.

Vždy je dobré overiť si miestne smernice o triedení odpadu, pretože sa môžu v jednotlivých regiónoch líšiť. Na štítkoch výrobkov nájdete aj informácie o tom
Foto: shutterstock.com/recycling

Kde zlikvidovať obaly od farieb na vlasy?

Pri domácom farbení vlasov vzniká veľa odpadu. Obaly farieb na vlasy sa zvyčajne skladajú z niekoľkých rôznych položiek, z ktorých každá si môže vyžadovať iný spôsob likvidácie:

kartónová škatuľa a návod: zlikvidujte v papierovej a kartónovej nádobe, pričom odstráňte všetky plastové časti alebo vložky;

kovová tuba: vyprázdnite ju od všetkých zvyškov farby a zlikvidujte ju v kontajneri na kovy a plasty; plastová tuba: tiež ju vyprázdnite a zlikvidujte ju v kontajneri na plasty.

Ak je farba chemicky aktívna, zvyšky farby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nebezpečnom odpade;

Plastové fľaše od oxidačného prostriedku: vyprázdnite ich a zlikvidujte do kontajnera na kov a plasty. Ak vo fľaši zostali zvyšky oxidačného prostriedku, najlepšie je odovzdať ich na zbernom mieste separovaného komunálneho odpadu (PSZOK);

jednorazové rukavice: ak sú vyrobené z plastu, môžete ich vyhodiť do nádoby na zmesový odpad, pokiaľ miestne predpisy nepovoľujú ich umiestnenie do nádoby na plasty. Ak sú vyrobené z latexu, mali by sa vyhadzovať do zmesového odpadu;vrecká s kondicionérom:

Plastové vrecká s kondicionérom sa vyhadzujú do nádoby na kovy a plasty, ak sú prázdne.

So zvyškami farieb a oxidačných činidiel sa zaobchádza ako s nebezpečným odpadom. Najlepšie je odovzdať ich do zberného dvora, aby boli riadne zlikvidované. Väčšina z nich zverejňuje svoje otváracie hodiny na svojich webových stránkach alebo v špeciálnych aplikáciách.

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Toto je trik najlepších upratovačiek. Vy to striekate na vlasy, oni to nastriekajú na závesy. Funguje zakaždým

Lakom na vlasy môžete skrotiť nielen vlasy na hlave. Nastriekajte a vyčešte a budete vyzerať fenomenálne

The post Kde zlikvidovať obaly od lakov na vlasy? Máte dve možnosti appeared first on Vášeň v tebe.

Zdroj