Skip to content
Menu
Menu

Nádoba na papier alebo zmiešané. Uistite sa, že ste obal od mlieka vyhodili do správneho koša

Prečítať článok

6.6.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock.com/bebeegallery).

Separácia je nielen povinnosťou, ale aj krokom na ceste k ekologickému životnému štýlu. Niekedy je ľahké zistiť, do ktorého kontajnera vyhodiť použitý obal. S niektorými však máme problémy. Najproblematickejší je obyčajný kartón od mlieka. Viete, do ktorého kontajnera ho vhodiť?

Separácia je nielen povinnosťou, ale aj krokom na ceste k ekologickému životnému štýlu
Foto: shutterstock.com/bebeegallery

Zdá sa, že separácia je taká jednoduchá záležitosť. Bohužiaľ, niektoré odpady môžu byť sporné. Najväčším problémom sú všetky obaly zložené z viacerých materiálov, najlepším príkladom je obal od mlieka. Nie každý vie, ako ho správne zlikvidovať.

Separácia nezrejmého odpadu

Obaly z viacerých materiálov vyvolávajú otázky týkajúce sa spôsobu ich likvidácie. Najlepším príkladom takéhoto odpadu sú kartóny od mlieka alebo džúsov. Na ich vonkajšiu vrstvu sa používa papier, zatiaľ čo vo vnútri sa nachádza hliník a polyetylén. Preto ich nemôžeme vyhadzovať do modrého kontajnera na papier. Nesprávne triedenie bráni využívaniu recyklovateľných materiálov, ako je napríklad tradičný papier.

Kartónové obaly od mlieka sa, žiaľ, nedajú recyklovať vcelku. Nepokúšajte sa sami separovať jednotlivé materiály. Separujú sa pomocou špeciálnych strojov v špeciálnych triediacich zariadeniach. Aby ste tento typ obalov správne zlikvidovali, najlepšie je vhadzovať použité obaly do kontajnerov na kovy a plasty, ktoré sú označené žltou značkou. Medzi tento typ odpadu môžu patriť aj: plastové fľaše alebo plechovky od všetkých druhov nápojov, obaly od kozmetiky. Aby sa pri následnom spracovaní týchto materiálov neznečistili nové suroviny, odporúča sa do týchto košov neodhadzovať: obaly od farieb, aerosóly, batérie alebo obaly od liekov. Na druhej strane, viečka z kartónov od mlieka sa môžu tiež vyhadzovať do toho istého koša ako celý obal.

Žiaľ, v tomto prípade sa prípadná recyklácia stáva veľmi náročnou. Aby sa každý z týchto obalov dostal k správnemu spracovaniu, musí sa vykonať ručný výber
Foto: shutterstock/NANTAWAN PATAMAROT

Prečo ich nehodiť do nádob na zmesový odpad?

Zdá sa, že keďže obaly od mlieka sa skladajú z mnohých vrstiev, možno ich vyhodiť do zmesového odpadu. Žiaľ, v tomto prípade sa prípadná recyklácia stáva veľmi náročnou. Aby sa každý z týchto obalov dostal k správnemu spracovaniu, musí sa vykonať ručný výber. V konečnom dôsledku sa môže stať, že obal sa nedostane do správneho výberu, a preto sa nerecykluje na iný výrobok. Je potrebné pripomenúť, že do kontajnera na zmesový odpad by mali putovať predmety ako cigaretové ohorky, zvyšky jedál, rozbité sklo, použité plienky alebo obsah vreciek z vysávača.

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Kde likvidovať polystyrén? Dávajte pozor a nepomýlite sa. Mohli by ste byť veľmi prekvapení

Kam vyhodiť rozbitý tanier alebo sklo? To je ale nešťastie! Hádam každý si vyberie nesprávny odpadkový kôš

The post Nádoba na papier alebo zmiešané. Uistite sa, že ste obal od mlieka vyhodili do správneho koša appeared first on Vášeň v tebe.

Zdroj