Skip to content
Menu
Menu

Písal o tom už Aristoteles. Čo je to emocionálna inteligencia?

Prečítať článok

18.6.2024 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: shutterstock/Sjale).

Emočná inteligencia je schopnosť orientovať sa v tajomnom svete emócií. Ľudia, ktorí ju majú dobre rozvinutú, dokážu svoje emócie kontrolovať a zručne riadiť. Emocionálna inteligencia je niečo, čo je neoceniteľné v profesionálnom aj súkromnom živote. Psychológovia túto problematiku skúmajú už roky a upozorňujú na znaky, ktoré môžu poukazovať na dobre vybudovanú emocionálnu inteligenciu. Poďme zistiť, ktoré znaky to sú.

Emocionálna inteligencia je niečo, čo je neoceniteľné v profesionálnom aj súkromnom živote.
Foto: shutterstock/Sjale

Čo je to emocionálna inteligencia?

O emocionálnej inteligencii písal už Aristoteles. Prekvapilo vás to? Napísal to takto:

„Každý sa môže nahnevať – je to jednoduché. Ale nahnevať sa na správneho človeka, v správnej miere, v správnom čase, za správnym účelom a správnym spôsobom – to nie je ľahké.“

Tento citát dokonale vystihuje pojem, ktorý sa stal horúcou témou v psychológii, vzdelávaní a podnikaní: emocionálna inteligencia. Ľudia niekedy označujú emocionálnu inteligenciu ako EQ alebo emocionálny kvocient. Emocionálne inteligentní ľudia majú mnoho návykov, ktoré prispievajú k ich schopnosti zvládať vlastné emócie a chápať pocity iných.

Poznáte niekoho, kto je citlivý na svoje vlastné pocity, dokáže primeraným spôsobom vyjadriť emócie a je empatický a chápavý k pocitom druhých? Táto osoba je pravdepodobne veľmi emocionálne inteligentný človek.

Štyri zručnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať emocionálnu inteligenciu:

schopnosť vnímať emócie

schopnosť uvažovať s emóciami

schopnosť porozumieť emóciám

schopnosť zvládať emócie

Prvá zručnosť, vnímanie emócií, sa považuje za základnú alebo prvú úroveň emocionálnej inteligencie. Schopnosti postupujú k poslednej položke, zvládaniu emócií, ktorá sa považuje za najvyššiu úroveň emocionálnej inteligencie. Tá zahŕňa schopnosť ovládať vlastné emócie a emócie iných.

Akí sú teda ľudia s vysokým kvocientom emocionálnej inteligencie?

Emocionálne inteligentní ľudia sú vďační za to, čo majú

Kľúčovou vlastnosťou emocionálne inteligentných ľudí je vďačnosť. Vždy si vážia dobré veci vo svojom živote. Hoci majú ciele a sny ako všetci ostatní, nehrnú sa zúfalo za ďalšou veľkou vecou. Vidia, že už teraz majú šťastie, čo ich udržiava pokorných a uzemnených v realite.

Emocionálne inteligentní ľudia si uvedomujú sami seba

Keď ste emocionálne inteligentní, rozumiete sami sebe na hlbšej úrovni. To znamená, že poznáte a viete pomenovať svoje silné a slabé stránky. Ste presvedčení o tom, čo dokážete, ale aj o tom, v čom potrebujete pomoc druhých. Žijete v súlade so svojimi emóciami – viete, čo je schopné vás ovplyvniť a vyvolať vo vás napríklad hnev a dokážete svoje emócie zvládať tak, aby ste sa vyhli nezdravej reakcii.

Emocionálne inteligentní ľudia sú empatickí

Keď majú ľudia v poriadku svoje vlastné emócie, ľahšie nadviažu vzťah s inými ľuďmi. Empatický človek si dokáže predstaviť, ako sa v danej situácii môže cítiť niekto iný a ak je to pre neho ťažká situácia, aspoň sa ho pokúsi podporiť. Emocionálne inteligentní ľudia sú zruční v rozpoznávaní a čítaní sociálnych a emocionálnych signálov, na základe ktorých takpovediac predvídajú, čo sa môže stať. Spájajú fakty a udalosti, vyvodzujú závery a zabezpečujú, aby sa nikomu nič nestalo.

Emocionálne inteligentní ľudia sa snažia o rozvoj, nie o dokonalosť

Možno si myslíte, že vysoká emocionálna inteligencia znamená, že človek dosiahol dokonalosť. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. V skutočnosti vám emocionálna inteligencia umožňuje upustiť od snahy o dokonalosť. Emocionálna inteligencia vám umožňuje prijať seba samého takého, aký ste. Samozrejme, neznamená to zaspať na vavrínoch, naopak, emocionálne inteligentní ľudia sú v neustálom procese rozvoja. Sú si vedomí toho, že dokonalosť nedosiahnu, ale o to nejde – dôležitá je samotná cesta.

Emocionálne inteligentní ľudia žijú v rovnováhe

20 hodín denne strávených nad vedeckými prácami nám dáva akademickú inteligenciu. Ale nedáva to emocionálnu inteligenciu. Keby nám ju dalo, vedeli by sme, že rovnováha je v živote najdôležitejšia. Ak sa zameriame len na jeden aspekt života, napríklad na prácu, ostatné budú trpieť. Ak sa nebudete starať o seba, nedosiahnete svoje ciele v práci, nebudete mať šťastnú rodinu a skvelú skupinu priateľov.

Emocionálne inteligentní ľudia prijímajú zmeny

Ako na tejto vlastnosti pracujeme? Je prirodzené brániť sa zmenám. Takto funguje ľudský mozog – má rád rutinu a to, čo je známe. Ak však chceme rásť, musíme robiť zmeny, riskovať, učiť sa a získavať skúsenosti.

Ktoré znaky môžu poukazovať na dobre vybudovanú emocionálnu inteligenciu?
Foto : shutterstock/lassedesignen

Emocionálne inteligentní ľudia sú asertívni

Medzi asertívnosťou a agresivitou je veľký rozdiel, preto by sa tieto dva postoje nemali spájať. Asertívni ľudia sa dokážu brániť, ale robia to s rešpektom k protivníkovi. Agresívni ľudia neovládajú svoje emócie. Ľudia, ktorým chýba emocionálna inteligencia, sú väzňami svojej neistoty a to spôsobuje, že v ťažkých situáciách emócie vybuchujú. Ak ste emocionálne inteligentní, dokážete si stanoviť jasné hranice a s rešpektom ich obhajovať pred ostatnými. Dokážete povedať, čo očakávate, bez toho, aby ste porušili hranice iných ľudí.

Emocionálne inteligentní ľudia sú otvorení spätnej väzbe o sebe samých

Ako reagujete na konštruktívnu kritiku? Dokážete objektívne počúvať, prijať názor druhého a zamyslieť sa nad ním? Alebo vnímate všetko iné ako akceptovanie vás a vašich rozhodnutí ako útok? Ak máte bližšie k tomu druhému postoju, bolo by dobré zapracovať na svojej emocionálnej inteligencii. Prečo? Pretože nepretržite, počas celého života, sme vystavení určitému druhu posudzovania – či už v práci, alebo v súkromnom živote. Nežijeme vo vákuu, ovplyvňujeme ostatných, či chceme, alebo nie. Dôležité je vedieť posúdiť hodnotu týchto hodnotení a vybrať si spomedzi nich tie, ktoré nám umožnia rásť. Ak ste príliš tvrdohlaví a citliví na prijímanie kritiky, prichádzate o dôležité príležitosti na zlepšenie.

Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu?

Otvorte sa rôznym názorom

Čím častejšie sa budete stretávať s názormi ľudí mimo vašej „bubliny“, tým lepšie sa vyrovnáte s tým, že každý je iný. Začnete tiež chápať a akceptovať, prečo sú takí, ako sú. Tým sa vaša myseľ otvorí novému.

Vyskúšajte nové veci a vystúpte zo svojej komfortnej zóny

Prekonajte svoj odpor voči zmene. Ako to urobiť? Vyskúšajte nové veci, experimentujte. Čím je to pre vás novšie, tým lepšie. Cvičte zvedavosť, trénujte prekonávanie strachu.

Pozrite sa na svoje emócie, aby ste im lepšie porozumeli

Keď pocítite silnú emóciu, napríklad hanbu, hnev, radosť alebo hrdosť, zamyslite sa nad tým, čo ju vyvolalo. Snažte sa vidieť súvislosti medzi svojimi myšlienkami, zážitkami a pocitmi.

Aktívne počúvajte a venujte pozornosť reči tela svojich partnerov

Empatia nie je vždy prirodzená, ale môžete sa naučiť čítať emócie druhých. Keď sa s niekým rozprávate, uistite sa, že ste sústredení len na rozhovor. Pozorne a aktívne počúvajte. Sledujte, ako sa váš partner správa. Urobte z toho dialóg a nie len konštatovanie.

Ku komplimentom a kritike pristupujte rovnako

Mnohí z nás akceptujú názory druhých len vtedy, ak sú pochvalné. Mnohí z nás kritiku preháňajú. Mnohých z nás jednoducho rozčuľuje. Ak sa naučíte pristupovať ku kritike a pochvalným názorom rovnako, získate na seba reálnejší pohľad.

Redakcia Vášeň v tebe.

Súvisiace články:

Päť znakov, ktoré naznačujú, že ste atraktívnejší, než si myslíte

Máte radi len sami seba? Ste narcis

The post Písal o tom už Aristoteles. Čo je to emocionálna inteligencia? appeared first on Vášeň v tebe.

Zdroj