Skip to content
Menu
Menu

Sila myslenia

Prečítať článok

Ako negatívne myšlienky zasahujú a oslabujú nás a našich blízkych?

Mnohí z nás podceňujú moc mysle a sily našich myšlienok. No málokto si uvedomuje, aký dosah majú naše myšlienky nielen na nás samých, ale aj na ľudí okolo nás. Akoby sme vysielali neviditeľné šípy negativizmu, ktoré nekontrolovateľne a rýchlo zasahujú našich blízkych a nás samých.

Tieto „šípy“ sú vlastne zhmotnením našich negatívnych myšlienok. Ako vystrelené z luku, letia rýchlosťou svetla a zasahujú konkrétne časti tela človeka, ktorý je ich adresátom. Často sa prejavujú najmä v oblasti chrbtice a hlavy, spôsobujúc stavy oslabenia alebo bolesti. Avšak ich pôvodcovia, tí ktorí tieto myšlienky vysielajú, si často neuvedomujú dôsledky svojich činov.

Dôležité je pochopiť, že naše myslenie má moc formovať skutočnosť okolo nás. Každá negatívna myšlienka, každý pocit zlosti alebo neistoty, ktorý v nás vzniká, má schopnosť sa zhmotniť a ovplyvniť nielen nás samých, ale aj ľudí v našom okolí. Preto je nevyhnutné byť si vedomí toho, aké myšlienky produkujeme.

Ak sa ocitneme v kolobeži negativizmu a bolesti minulosti, je na čase sa zamyslieť nad tým, ako sa naše myslenie odráža na nás a na našich blízkych. Možno sa zdá nemožné zabudnúť na jazvy minulosti, no aspoň sa môžeme zamyslieť nad tým, aké myšlienky každodenne produkujeme. Jednoduchý experiment pozorovania vlastných myšlienok môže byť prvým krokom k pochopeniu, ako naše myslenie ovplyvňuje náš život a životy tých, ktorí sú nám blízki.

Pretože len vedomé rozhodnutie o tom, akým smerom nasmierujeme svoje myslenie, nás môže oslobodiť od okov negativizmu a umožniť nám žiť plnohodnotný a šťastný život, vo vzájomnej harmónii s nami samými a s ostatnými.

Zdroj