Skip to content
Menu
Menu

Aj keď Interné oddelenie B už neexistuje, stále žije v spomienkach

Prečítať článok

Ak sú hodnoty oporou…

Hodnoty ako dôvera, nadšenie, kreativita, odovzdávanie skúseností, múdrosť, ľudskosť, súcit sú stabilizujúcim prvkom. Myšlienky sa môžu zmeniť a pocity vyprchať. Ale hodnoty sú trvalejšie. Aj tie sa môžu zmeniť, ale ak boli precízne spoznané, rozvíjané a vybrané, potom sú trvalé a len tak sa nezmenia. A niektoré pretrvajú aj celý život. Sú našou oporou. Hodnoty nás motivujú ísť za svojím a vytrvať. Dávajú zmysel nášmu snaženiu.

A to môžu konštatovať aj bývalí pracovníci už neexistujúceho Interného oddelenia B prešovskej nemocnice, ktorí sa opäť stretli v posledný aprílový piatok r. 2024.

Od ich posledného stretnutia ubehlo už skoro jeden a pol roka. Posledné stretnutie malo dobrú odozvu, kedy sa zúčastnilo tridsaťpäť bývalých pracovníkov Interného oddelenia B, na tomto poslednom bolo prítomných päťdesiat pracovníkov.

Ubehlo neuveriteľných tridsať rokov, kedy oddelenie bolo zrušené a stalo sa z neho onkologické oddelenie a dnes v tejto budove funguje geriatrické oddelenie. Bývalí  pracovníci sa zišli po tridsiatich rokoch ako veľká rodina s peknými spomienkami na časy prežité na Int. odd. B, myslíme na pracovné aj medziľudské a snažili a snažia sa pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú, čiže našim pacientom.

Interné oddelenie B vzniklo v roku 1974 v priestoroch bývalého Stredného odborného učilišťa Pozemných stavieb. Primárom bol MUDr.  Dezider Dianovský a vrchnou sestrou pani Zuzana Kováčová, ktorí prísne, ale ľudsky viedli pracovný kolektív lekárov aj sestier, ktorí si pracovné návyky a vedomosti odniesli do ďalších rokov svojho profesionálneho života. MUDr. Dianovský v roku 1979 vyhral konkurz v Martine a odsťahoval sa s celou rodinou do Martina. Zomrel pomerne mladý vo veku nedožitých šesťdesiat rokov.

Od roku 1980-1989 viedol interné oddelenie MUDr. Ladislav Krušpír, zástupcom primára bol MUDr. Erich Trejbal a od roku 1990 do roku 1994 bol primárom MUDr. Augustín Bachratý a zástupkyňou MUDr. Mária Vargová. Interné oddelenie B v roku 1994 oficiálne zaniklo.

Hovorí sa, že najväčšou odmenou a ocenením pre umelca v akejkoľvek profesii je spokojnosť a ocenenie publika. Najväčšou odmenou pre organizátorky tohto stretnutia Marienku Kacárovú a Ľubku Durkáčovú, bola spokojnosť prítomných a viera, že nebolo a nie je posledné a znovu sa opäť možno stretnutie zopakuje. Krásnym a trvalým symbolom je pre nás aj spomienka na Interné oddelenie B v podobe „srdiečka“, ktoré vytvorili a všetkých milo prekvapili manželia Bandžákovi, ktorí sú aj naďalej trvalými zamestnancami FNsP J.A.Reimana v Prešove, ako aj mnohí ďalší.

O tom, že vzájomná úcta, rešpektovanie, odovzdávanie skúseností vytvára dobrú a kreatívnu atmosféru,  svedčí aj spomínané stretnutie bývalých lekárov, sestier, pomocného personálu rôznych generácií Interného oddelenia B prešovskej nemocnice. A ako dodala aj organizátorka M. Kacárová, k tomu všetkému je potrebná láska, veľa, veľa lásky hlavne v dnešnej dobe vo všetkých oblastiach nášho života aj vo svete.

Hovorí sa, že láska je reč, ktorej rozumejú všetci ľudia na celom svete. Bohužiaľ, veľa ľudí jej nerozumie alebo nechce rozumieť.

Text pod hlavné foto: Bývalí pracovníci sa zišli po tridsiatich rokoch ako veľká rodina s peknými spomienkami na časy prežité