Skip to content
Menu
Menu

Caraffka predstavuje Umenie (ne)myslieť

Prečítať článok

V mestskej galérii Caraffka na vás až do 28. júna 2024 čaká výstava Umenie (ne)myslieť, ktorá sa venuje veľmi aktuálnej téme – práci s informáciami a kritickému mysleniu. Mestská galéria Caraffka vás pozýva na interaktívnu zážitkovo – vzdelávaciu výstavu o práci s informáciami a kritickom myslení. Informačné zahltenie dáva priestor manipulácii, preto je extrémne dôležité vedieť sa v spleti informácií orientovať. Tvorcami výstavy sú Júlia Balážová, Matej Baláž, Júlia Madziková, Lenka Eliáš Čuchtová,  Peter Smatana, Ján Smatana, Ester Surovčík a Tomáš Surovčík. K informáciám by sme mali pristupovať ako k jedlu: mali by sme rozumieť ich zloženiu, kontrolovať, odkiaľ pochádzajú, kto nám ich pripravuje a kto a ako ich servíruje. Zároveň by malo byť naším cieľom servírovať ich okoliu zodpovedne. Návod ako na to vám ponúka práve táto netradičná interaktívna výstava. „Pozývame vás dotknúť sa interaktívnych objektov, cez ktoré sa naučíte, ako ,,nebyť ovcou“, ako sa nestratiť v zradnom labyrinte informácií či ako nepodľahnúť manipulácii, pre ktorú je informačný chaos vodou na mlyn. Postupne sa prelúskate tromi tematickými okruhmi. Na vlastnej koži prežijete intenzívny pocit informačného zahltenia naučíte sa informácie dešifrovať a triediť. Odhalíte nástroje manipulácie v podobe kognitívnych skreslení, argumentačných, mediálnych či štatistických faulov a priučíte sa zručnostiam kritického myslenia či mediálnej gramotnosti, ktoré nás učia hľadať pravdu a chránia pred neférovými praktikami manipulantov," uvádzajú tvorcovia výstavy. Koncepcia výstavy Umenie (ne)myslieť vychádza z metód zážitkového vzdelávania, ktoré je postavené na zážitku – osobnom prežívaní a následnej reflexii, teda spätným obhliadnutím sa za tým, čo sa dialo.  Ďalšiu fázu tohto vzdelávania predstavuje vyvodenie teórie o jednotlivých témach a nakoniec dochádza k preneseniu teoretických poznatkov do praxe. To všetko v sprievode lektora či v ozrejmujúcom písomnom výklade, ktorý je súčasťou výstavy. Výstavu pripravil tím lektorov z OZ Lietajúca ryba v spolupráci s partnermi z organizácie Proactive Network  (ČR).