Skip to content
Menu
Menu

Dôjde k uzávierke Vajanského a čiastočnej uzávierke Lesíku delostrelcov

Prečítať článok

Z dôvodu odstránenia havarijného stavu kanalizácie na uliciach Lesík delostrelcov a Vajanského dôjde od 4. 6. 2024 (od 8:00 hod.) do 30. 6. 2024 k celkovej uzávierke Vajanského ulice a čiastočnej uzávierke na ulici Lesík delostrelcov.Vajanského ulica bude už od utorka 4.6.2024 úplne uzavretá, v úseku od križovatky s prístupovou cestou k Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove po križovatku so Sládkovičovou ulicou.Obchádzková trasa bude v smere od ulíc:  Grešova a Lesík delostrelcov vedená po uliciach Jána Hollého, Moyzesova a Metodova.  Vajanského ulica v úseku od križovatky s Metodovou ulicou po križovatku so Sládkovičovou ulicou.Sládkovičova ulica v úseku od križovatky s Moyzesovou ulicou po križovatku s Vajanského ulicou budú dočasne slepé ulice.Zároveň dôjde dočasne k zmene smeru jazdy na jednosmerných cestách na uliciach Burianova a Rumanova, v úseku od križovatky s Vajanského ulicou po Hodžovu ulicu.Na križovatke ulíc Lesík delostrelcov – Grešova – Vajanského – Jána Hollého, dôjde k čiastočnej uzávierke križovatkového ramena na ulici Lesík delostrelcov. V súčasnosti je vjazd na túto ulicu obmedzený len pre MHD, SAD a IZS. V smere z ulice Lesík delostrelcov bude možné ísť len doprava na ulicu Jána Hollého smerom k Fakultnej nemocnici alebo na obchádzkovú trasu uzatvorenej Vajanského ulice, na Moyzesovu ulicu.(mHUD)