Skip to content
Menu
Menu

Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu

Prečítať článok

Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.Mesto Prešov už 16-ty rok organizuje projekt Hviezdy Prešova, cieľom ktorého je odmeniť tých žiakov, ktorí vďaka svojím mimoriadnym schopnostiam, talentu a výsledkom robia radosť rodičom a reprezentujú svoju školu a mesto Prešov. Ocenenie je zdôraznením toho, že mestu nie sú nadaní mladí ľudia ľahostajní a že má záujem, aby v Prešove vyrastali talentovaní a vzdelaní ľudia.Doručené návrhy boli posudzované v troch kategóriách: šport, vedomosti a umenie.V kategórii šport triumfovala Noemi Daňová, siedmačka z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Tento športový talent reprezentuje školu, mesto Prešov i Prešovský kraj v plávaní. Na majstrovstvách Slovenska v októbri 2023 získala dvojnásobný titul majsterky Slovenska v disciplínach 100 metrov prsia a 200 metrov prsia. Od mája 2024 je oficiálnom reprezentantkou Slovenska v plávaní. Noemi je členkou plaveckého klubu Diamond Swimming Club Prešov. Reprezentuje školu na rôznych športových súťažiach. Družstvo, ktorého bola súčasťou, sa dostalo do finále okresného kola vo vybíjanej. Okrem toho, že dosahuje vynikajúce výsledky v športe na celoslovenskej úrovni, má výborné výsledky v prospechu vo všetkých predmetoch. V kategórii vedomosti zvíťazil Matej Macák, žiak Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Gorazda v Prešove. Vynikajúce výsledky dosahuje v geografických olympiádach. V okresných kolách sa dlhodobo umiestňuje v prvej trojke. Postúpil aj na celoštátne kolo, kde súperil vo vedomostiach so svojimi rovesníkmi a reprezentoval mesto Prešov. V národnom kole súťaže iBobor zameranej na využívanie informačných a komunikačných technológií, v kategórii Kadet, bol veľmi úspešný. Počas štúdia dosahuje výborný prospech. Aktívne pomáha pri rôznych slávnostiach, vzdelávacích a komunitných aktivitách školy. V kategórii umenie vyhrala žiačka Základnej školy na Kúpeľnej ulici v Prešove Ema Michelčíková. Jej záujem o čítanie prerástol do potreby vyjadriť svoje myšlienky pomocou slov. Medzi jej najúspešnejšie umiestnenia v celoslovenských literárnych súťažiach je prvé miesto Literárna Senica L. Novomeského a prvé miesto v súťaži s vlastnou tvorbou Slovo 2023, na ktorom získala aj Cenu verejnosti. Jej  poviedky sú vždy obsahovo originálne, štylisticky výborne zvládnuté. Okrem poviedok píše aj scenáre a natáča filmy, hrá na husle a maľuje. Bohato rozvinutú fantáziu využíva aj pri kreslení a maľovaní, rada experimentuje a nemá problém vytvoriť k svojim textom aj obdivuhodné ilustrácie. Ema dosahuje výborné výsledky zo všetkých predmetov, zapája sa do aktivít v škole aj mimo vyučovania. Víťazi si z rúk 2. zástupcu primátora mesta Prešov Petra Krajňáka a Igora Hodžiu, vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu prevzali ďakovné listy a vecné odmeny.Srdečne všetkým blahoželáme!Zdroj: skolskyurad.presov.sk