Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie

Prečítať článok

Mesto Prešov bude aj v tomto roku doručovať niektoré rozhodnutia  prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je koniec mesiaca apríl a mesiac máj.Ak si občan do času vydávania rozhodnutí aktivuje svoju elektronickú schránku na doručovanie, uľahčí si tak proces doručenia a mesto Prešov bude od tejto chvíle doručovať rozhodnutia do jeho aktivovanej schránky (podmienkou je vlastniť občiansky preukaz s čipom).Aktivovaná schránka poskytuje možnosť nastavenia notifikačnej SMS správy alebo e-mailu, ktoré upozornia na novú poštu ihneď po jej doručení. Nie je preto potrebné sa do schránky prihlasovať každý deň a zisťovať či obsahuje nové správy.Ak občan nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch budú doručované do vlastných rúk. Ak však adresát nie je v čase doručovania zastihnuteľný, je potrebné navštíviť pobočku pošty.V prípade aktivácie elektronickej schránky na doručovanie nie je potrebné mestu Prešov čokoľvek oznamovať. Pred samotným doručovaním totiž služba CÚD automaticky skontroluje či občan má svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak áno, rozhodnutie bude doručené priamo do elektronickej schránky.Po zaslaní žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky bude schránka aktivovaná na doručovanie bezodplatne ku dňu, ktorý občan uvedie v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.Viac k aktivácii schránky na doručovanie nájdete na www.slovensko.sk.