Skip to content
Menu
Menu

Mesto Prešov spustilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

Prečítať článok

Ide o viaceré priestory na Ďumbierskej ulici na sídlisku Sekčov a bytový dom v lukratívnej časti mesta na ulici MDŽ.Mesto Prešov identifikovalo viaceré svoje nehnuteľnosti, ktoré nemajú z dlhodobého hľadiska predpoklad byť rentabilné ak ostanú v majetku samosprávy. Ekonomicky najlepším riešením sa tak stala verejná aukcia, v ktorej dokáže radnica neopotrebovateľný majetok speňažiť a peniaze tak využiť napríklad na rozvojové projekty mesta. Zároveň môže týmto predajom dôjsť k zrevitalizovaniu predávaných priestorov a celkovému zveľadeniu daných lokalít.Zásadným predajom je bytový dom v majetku mesta na ulici Medzinárodného dňa žien. Nevyužívaný bytový dom sa nachádza v príjemnej a lukratívnej časti mesta v blízkosti parkov (Park Alexandra Duchnoviča, Didaktický park Prešovskej univerzity) cyklochodníka pri Toryse a v blízkej dostupnosti zastávky ŽSR – Prešov, mesto. „Mestská budova bytového domu na ulici MDŽ je takým chýbajúcim dielikom do skladačky celého okolia uzavretého dvora, ktorý je lemovaný ulicami 17. Novembra, MDŽ a Sedliackeho povstania. Ide o veľmi príjemné prostredie so zrekonštruovanými bytovkami, zeleňou a detským ihriskom. Vhodný investor by vedel dotvoriť kompletný obraz krásnej mestskej lokality práve rekonštrukciou a revitalizáciou tejto nehnuteľnosti. Mesto preto hľadá kupcu s víziou a šikovným architektom, ktorí si uvedomujú potenciál budovy a celého okolia“, povedal primátor mesta Prešov František Oľha.Nehnuteľnosť je možné si prísť aj osobne pozrieť na organizovaných obhliadkach 15. 7. 2024 od 10.00 hod. do 11.00 hod. a  2. 8. 2024 od 10.00 hod. do 11.00 hod. Do verejnej súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť cez elektronickú schránku, prípadne v listinnej podobe na adresu: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov s výrazným označením "Obchodná verejná súťaž č. 10/2024 – nehnutel’nosť bytový dom MDŽ – neotvárat". Súťažné podmienky, ako aj bližšie informácie môžu záujemcovia nájsť na úradnej tabuli mesta Prešov , alebo v PDF súbore priloženom pod textom článku. Lehota na predkladanie návrhov je do 10. 8. 2024, do 14.00 hod.Medzi predávané nehnuteľnosti patria aj 4 nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Sekčov na Ďumbierskej ulici. Všetky tieto priestory sa nachádzajú v bytových domoch v blízkosti nákupných centier MAX a BILLA s dobrou dostupnosťou osobnej prepravy aj MHD do centra. V tesnej blízkosti sa nachádzajú tiež športoviská, detské ihrisko, materská i základná škola a mestský park Sekčov. Nebytový priestor na Ďumbierskej ul. č. 20:Prvé nadzemné podlažie v bytovom dome, nebytový priestor o výmere 77 metrov štvorcových, ktorý pozostáva z predsiene, chodby, kuchyne, WC, kúpeľne, dvoch denných miestností, kancelárie a loggie orientovanej na južnú svetovú stranu.Nebytový priestor na Ďumbierskej ul. č. 20:Prvé nadzemné podlažie v bytovom dome, nebytový priestor o výmere 47 metrov štvorcových, ktorý pozostáva zo zádveria s chodbou, kuchyne, WC, kúpeľne a dennej miestnosti.Nebytový priestor na Ďumbierskej ul. č. 20:Prvé nadzemné podlažie v bytovom dome, nebytový priestor o výmere 75 metrov štvorcových, pozostávajúci z predsiene, chodby, kuchyne, WC, kúpeľne, štyroch denných miestností a loggie orientovanej na západnú svetovú stranu.Obhliadka nebytových priestorov na Ďumbierskej ulici č. 20 bude pre záujemcov k dispozícii dňa 7. 8. 2024 od 10.00 hod do 11. 00 hod. Nebytové priestory na Ďumbierskej ul. č. 30 a 32:Ide o klubovňu umiestnenú v suteréne bytového domu so samostatným prístupom z exteriéru, priestory o výmerách 31 a 17 metrov štvorcových, ktoré pozostávajú zo zádveria, vstupnej haly, WC s predsienkou s umývadlom, dvoch denných miestností, kuchynského kúta a skladu.Ďalej ide o priestory dvoch skladov umiestnené v suteréne bytového domu so samostatným prístupom z exteriéru, priestory o výmere 35 metrov štvorcových, ktoré pozostávajú z dvoch miestností – skladov.Obhliadka nebytových priestorov na Ďumbierskej ulici č .30 bude pre záujemcov k dispozícii dňa 7. 8. 2024 od 9. 00 hod do 10. 00 hod. Počas prebiehajúcej súťaže sa môžu záujemcovia zúčastniť obhliadok a podávať elektronicky (ak majú zriadenú elektronickú schránku) alebo písomné návrhy kúpnych zmlúv, v ktorých stanovia kúpnu cenu a doložia požadované doklady.Následne komisia mestského zastupiteľstva pre disponovanie s majetkom mesta posúdi, či splnili podmienky súťaže.  Tí, ktorí podmienky splnia,  postúpia do druhého kola – elektronickej aukcie. V rámci nej im administrátor elektronickej aukcie zašle prihlasovacie údaje, čas aukcie a všetky potrebné informácie.Následne najvýhodnejšia ponuka, záujemca s najvyšším podaním, bude predložená  do mestského zastupiteľstva na schválenie.Súťaže sú zverejnené na portáloch nehnuteľnosti. sk, top reality a na úradnej tabuli mesta Prešov.