Skip to content
Menu
Menu

Mestská galéria Caraffka predstaví najlepšie žiacke diela

Prečítať článok

Mestská galéria Caraffka a Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa v Prešove vás pozývajú na vernisáž výstavy prác talentovaných žiakov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 9. apríla 2024 o 16.00 hod. v Mestskej galérii Caraffka. Na výstave budú prezentovať svoje práce žiaci vo veku od 5 do 20 rokov. Výtvarný odbor začal svoju činnosť v školskom roku 2006/2007. V súčasnosti má škola v meste Prešov dva ateliéry. Jeden sa nachádza na Štefánikovej ulici 14 blízko centra mesta a druhý na ulici Májové námestie 1 na sídlisku Sekčov. S rastúcim záujmom navštevuje výtvarný odbor vyše 100 žiakov vo veku od 5 do 18 rokov. Výtvarný odbor vyučujú pedagógovia Mgr. Silvia Girová a Mgr. art. Štefan Šoltis. Okrem osvojovania si základných techník, sa žiaci oboznamujú aj s alternatívnymi a menej známymi technikami, experimentálnou tvorbou – starší žiaci sa zameriavajú aj na koncept, rôzne priestorové aj recyklované objekty. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastňujú regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných súťaží.