Skip to content
Menu
Menu

Na 14. Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov bol predstavený záverečný účet mesta za rok 2023

Prečítať článok

Mestskí poslanci hlasovali vo viac ako 30-tich bodoch počas júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Išlo o posledné zastupiteľstvo pred letnými prázdninami, poslanci budú rokovať opäť až v mesiaci september.Dôležité informácie odzneli v bode 11, ktorý predstavoval návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2023 a hodnotiacu správu. Ako uviedol pri predkladaní materiálu vedúci Odboru financií MsÚ v Prešove Radko Lapoš, mesto Prešov vďaka investíciám z vlastných zdrojov a fondov EÚ medziročne zvýšilo hodnotu majetku o približne 18 mil. €. Mesto investovalo hlavne do škôl, školských zariadení, parkov, energetickej efektívnosti mesta, opráv nákupných stredísk a dopravných projektov, vrátane cyklodopravy. Celkové výdavky mesta boli vo výške viac ako 118 miliónov eur a príjmy na úrovni vyše 122,5 milióna eur. Poslanci mesta zároveň rozhodli o rozdelení prebytku v rozpočte. 2 milióny eur poputujú do rezervného fondu mesta, približne 124-tisíc pôjde do mimorozpočtového peňažného fondu a zhruba 158-tisíc eur bude presunutých do mimorozpočtového peňažného fondu mobility, z ktorého sú financované investičné aktivity v rámci parkovacej politiky. Peniaze v rezervnom fonde budú zase rezervované na dostavbu štadióna Futbal Tatran Arena, ktorý bude v roku 2025 hostiť európsky šampionát futbalistov do 21 rokov. Záverečný účet ukázal aj to, že aj napriek investíciám z eurofondov, vlastných príjmov a úveru sa podarilo vďaka ozdraveniu ekonomiky mestských firiem splatiť viac starých úverov ako využilo nových úverových zdrojov.  Mestu Prešov klesla celková zadlženosť o viac ako jeden milión eur na úroveň 28 percent bežných príjmov rozpočtu. Napriek tomu však mesto musí hľadať ďalšie finančné prostriedky na zabezpečenie investičných akcií mesta, financie na spoluúčasť pri projektoch podporených z národných grantov alebo fondov EÚ a zabezpečenie plnohodnotného vykonávanie služieb pre občanov.  Práve dobré hospodárenie sa stalo predpokladom na čerpanie úveru vo výške 6 miliónov eur, ktorý bude určený na financovanie investičných aktivít mesta v roku 2024 a 2025. Ešte v roku 2024 plánuje mesto využiť z úveru približne 1,7 milióna eur na potrebné majetkoprávne vysporiadania. 800-tisíc z úveru bude potrebných na finančnú spoluúčasť mesta v rámci projektu úprav interiérov a vzduchotechniky na zimnom štadióne, kde mesto získalo príspevok 1 milión eur z Fondu na podporu športu. Ďalších 800-tisíc z úveru chce mesto použiť v rámci plánu investičnej výstavby na riešenie havarijných stavov na majetku mesta. Či už pôjde o opravu bytového domu na Slanskej ulici, dôležitú opravu strechy na budove Tatran Handball Areny alebo opravu bleskozvodu na zimnom štadióne. O využití časti týchto prostriedkov sa uvažuje aj pri riešení havarijného stavu podlahy na Základnej škole Bajkalská.Napriek prevažne pozitívnym výstupom záverečného účtu a hodnotiacej správy sa mesto Prešov, ako mnoho ďalších samospráv, trápi s klesajúcim príjmom z podielových daní z výnosu príjmov fyzických a právnických osôb. Ide o dopady takzvaného daňového bonusu, kvôli ktorému v prvej polovici roka 2024 klesli príjmy mesta Prešov z podielových daní o takmer 1,6 milióna eur oproti roku 2023.Jedným z mimoriadne dôležitých bodov v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo aj hlasovanie o zmenách a doplnkoch Územného plánu mesta Prešov. Bod bol zásadný najmä pre obyvateľov areálu Bulgari, ktorí už približne 2 roky nedokázali svoje byty skolaudovať a legálne v nich bývať. Hlasovaniu na júnovom zastupiteľstve mesta predchádzali viaceré vystúpenia občanov na rôznych zasadnutiach zastupiteľstva, rokovania komisií a zasadnutia mestskej rady. Pomoc obyvateľom rezidencie odhlasovalo nakoniec všetkých 25 prítomných poslancov. Ide o významný posun v probléme z roku 2022, keď bude konečne umožnený proces zmeny užívania stavby a následná kolaudácia. Ruky to v tejto chvíli rozväzuje práve obyvateľom Bulgari, ktorí môžu v najbližšej dobe začať kolaudovať svoje byty, ktoré mali buď zakúpené alebo si na ne zobrali hypotéku.Michal Hudákhovorca mesta Prešov