Skip to content
Menu
Menu

Prešov ožije dobrovoľníctvom

Prečítať článok

V Prešove sa aj tento rok uskutoční festival Milujem svoje mesto. V priebehu dvoch týždňov, od 20. mája do 1. júna 2024, sa budú môcť Prešovčania zapojiť do rôznych dobrovoľníckych činností  pri úprave, uprataní a skrášlení mesta. V Prešove už 20. mája odštartuje najväčšia dobrovoľnícka akcia v meste. Projekt Milujem svoje mesto spája Prešovčanov už od roku 2017. Počas dvoch týždňov sa dobrovoľníci, žiaci škôl, ale aj zamestnanci rôznych inštitúcií pustia do revitalizácie svojho okolia. Venovať sa budú či už upratovaniu mesta, vyhrabaniu trávnatých porastov, natieraniu zábradlí, čisteniu stĺpov verejného osvetlenia od reklám alebo úprave okolia školských zariadení, športových areálov a vodnej nádrže Delňa a ďalších lokalít, ktoré určí mesto.Dobrovoľníkmi boli počas minulých ročníkov najmä študenti stredných a základných škôl, ale aj cirkvi, spoločenstvá a inštitúcie tretieho sektora z Prešova. V tomto roku sa prihlásilo 2945 účastníkov z radov žiakov materských, základných a stredných škôl, gymnázií, inštitúcií, spoločenstiev i jednotlivcov.„Veľmi sa teším počtu účastníkov, ktorí sa nám prihlásili v tomto VII. ročníku a už vopred im ďakujem za to, že sú ochotní priložiť ruku k dielu a pomôcť skrášliť a upraviť toto mesto len tak, z lásky k mestu. Je veľmi dôležité, podľa môjho názoru, budovať vzťah mladých ľudí, ktorí sú prevažnou časťou účastníckej základne, k prírode, mestu, okoliu, v ktorom žijú a aby sa zároveň učili vnímať potreby svojho okolia. Ďakujem ešte raz a prajem čas naplnený nielen prácou, ale aj pozitívnym prístupom, radosťou, ktorá má moc meniť človeka,“ uviedol zakladateľ festivalu Gabriel Paľa.Tento rok sa festival uskutoční v týždni od 20.5. – 25.5.2024 a 27.5. – 1.6.2024. Celkovo sa zaregistrovalo 33 inštitúcií, organizácií a spoločenstiev. Ruku k dielu priloží aj 141 zamestnancov Mestského úradu v Prešove, ktorí sa v tomto roku taktiež zaregistrovali ako dobrovoľníci.„Zamestnanci úradu mali tiež možnosť sa prihlásiť a v rámci registrácie si tak, ako každý záujemca, vybrať preferovanú mestskú časť, aby to bolo blízko ich miesta pôsobiska, aby nebol problém s presunom. Naši kolegovia z odboru životného prostredia stanovili na základe potrieb jednotlivých mestských častí miesta, ulice a parky, kde bude pomoc dobrovoľníkov najviac vítaná. Projekt Milujem svoje mesto považujem za jedinečný koncept, ktorý dokáže spájať pre jednu vec veľký počet ľudí. To považujem v súčasnosti za veľmi dôležité,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.V réžii mesta bude tiež materiálne zabezpečenie festivalu. Účastníci budú mať k dispozícii ochranné rukavice a vrecia pre zber odpadu, ktorý sa bude separovať na plastový odpad a komunálny odpad. Ďalej bude k dispozícii náradie v podobe metiel, hrablí, motýk, lopát, príp. nožníc na strihanie živého plota. Potrebný materiál, ochranné prostriedky a nástroje budú pre účastníkov pripravené na jednotlivých stanovištiach.