Skip to content
Menu
Menu

Sekčovská ulica bude čiastočne uzavretá

Prečítať článok

Mesto Prešov informuje vodičov o čiastočnej uzáverke Sekčovskej ulice v termíne od 22. do 26. apríla pre výkopové práce. Sekčovská ulica v Prešove bude v termíne od 22. do 26. apríla 2024 čiastočne uzavretá v dĺžke približne 20 metrov. Dôvodom uzávierky je realizácia výkopových prác VVS, a.s. spojených s preložkou vodovodu.Mesto Prešov prosí vodičov o trpezlivosť, opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia pri prechádzaní daným úsekom.