Skip to content
Menu
Menu

V Prešove súťažili nadané deti z celého Slovenska

Prečítať článok

Dvanásty ročník populárnej Logickej olympiády intelektovo nadaných detí pritiahol na Prešovskú univerzitu v Prešove 220 finalistov z celého Slovenska. Vo finálovom kole súťažili v kategóriách 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ spolu so žiakmi osemročných gymnázií do 15 rokov. Paralelne s testovaním prebiehal aj odborný seminár Rozumieme nadaným.Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je jediná súťaž pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Počas jedenástich rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 28 000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov.Tohtoročné celoslovenské finálové testovanie v aule Pedagogickej fakulty PU prebehlo v dvoch blokoch a bolo do poslednej chvíle napínavé. „Dvanásty ročník bol doposiaľ najúspešnejší. Zúčastnilo sa ho najviac finalistov za všetky roky. Napriek tomu, že logické úlohy neboli ľahké, niektorých od vyššieho umiestnenia delil iba horší čas. Pripravujeme sa už na ďalší ročník, na ktorý máme už teraz nachystaných niekoľko prekvapení,“ zhodnotil Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg a autor súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných detí. Olympiáda každý rok testuje logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ) a osemročných gymnázií do 15 rokov.V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka si tento rok najlepšie počínali Veronika Turner zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici, Peter Adamczak zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Šimon Marušák zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Zo žiakov druhého stupňa najväčší počet bodov získali Martin Jurkovič zo ZŠ, Ul. Karpatská vo Svidníku, Roman Šmidák zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Aurel Illéš zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.Paralelne s testovaním finalistov súťaže prebiehal odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho ambíciou je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. Priestor na seminári tento rok dostali odborníci na vzdelávanie intelektovo nadaných detí. Psychológ Vladimír Dočkal predstavil prístup k rozvoju nadania z pohľadu J.A. Komenského. Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove Zuzana Perželová spoločne so špeciálnou pedagogičkou školy Júliou Gajdošovou priblížili vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii. Účastníkom odborného seminára sa prihovorili aj samotné nadané deti Jasmína Ruščanská, Darko Tarbaj, Marcel Kravec a Lujza Fečiková.Nechýbalo ani priblíženie umenia čínskej kaligrafie, ktorú zastrešoval akademický maliar a vysokoškolský pedagóg Peter Kocák. Na olympiáde bola ocenená ďakovným listom aj podporovateľka Klubu nadaných detí v Prešove. „Terézia Šandorová získala ďakovný list za dlhoročnú podporu 1. Klubu nadaných detí na Slovensku, za plnohodnotnú vzájomnú spoluprácu. Študenti prešovských gymnázií Adam Lange a Ján Roba boli ocenení za dlhoročné, úspešné a profesionálne vedenie Klubu nadaných detí Prešov, za plnohodnotnú vzájomnú spoluprácu,“ uzavrel Ľ. Lukáč.Spoluorganizátormi celoslovenského finále boli tento rok Pedagogická fakulta PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a Mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.Anna Polačková, hovorkyňa PUfoto: Veronika Mihaliková