Skip to content
Menu
Menu

Ako budeme cestovať v krajinách EÚ?

Prečítať článok

Vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ dospeli k predbežnej dohode o zavedení digitálneho osvedčenia EÚ pre COVID, ktorý by mal počas pandémie uľahčiť voľný pohyb v Únii.

Osvedčenie, ktoré bude k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme, potvrdí, že jeho držiteľ bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, absolvoval negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu, prípadne toto ochorenie prekonal. V skutočnosti teda budú existovať tri druhy certifikátov. Spoločný rámec EÚ umožní členským štátom vydávať osvedčenia, ktoré budú akceptované v ďalších krajinách Únie.

Nariadenie o digitálnom osvedčení EÚ pre COVID by malo byť účinné po dobu dvanástich mesiacov. Osvedčenie však nebude podmienkou uplatnenia práva na voľný pohyb v rámci EÚ, nepôjde ani o cestovný doklad.

Podpora dostupnosti testov z rozpočtu EÚ

Európska komisia sa s cieľom zvýšiť prístupnosť a cenovú dostupnosť testovania na nový koronavírus zaviazala zmobilizovať aspoň 100 miliónov eur z nástroja núdzovej podpory, ktoré sa použijú na nákup testov na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2 za účelom ich využitia v súvislosti s vydávaním nových osvedčení. Tieto prostriedky by mali pomôcť najmä osobám, ktoré často prekračujú hranice kvôli práci, škole, návšteve príbuzných, zdravotnej starostlivosti či starostlivosti o blízkych, ako aj pre kritický personál.

Vyjednávači sa tiež dohodli, že v prípade potreby môže byť na nákup testov uvoľnených ďalších 100 miliónov eur. Takéto rozhodnutie však bude podliehať schváleniu rozpočtových orgánov Únie.

Ďalšie cestovné obmedzenia iba v riadne odôvodnených prípadoch

Členské štáty by nemali v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zavádzať ďalšie cestovné obmedzenia, napríklad karanténu, samoizoláciu alebo testovanie, pokiaľ nie sú primerané a nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného zdravia. Pri prijímaní takýchto opatrení by mali byť zohľadňované dostupné vedecké poznatky vrátane epidemiologických údajov zverejňovaných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Komisia a členské štáty by mali byť upovedomení najneskôr 48 hodín pred začiatkom uplatňovania takýchto dodatočných obmedzení.

Uznávanie vakcín

Členské štáty budú musieť akceptovať osvedčenia vydané v inej krajine Únie potvrdzujúce zaočkovanie vakcínou, ktorej použitie v EÚ odobrila Európska agentúra pre lieky (EMA). V súčasnosti ide o vakcíny Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen. Vlády členských štátov sa budú môcť rozhodnúť, či uznajú aj osvedčenia vydané inou krajinou Únie o zaočkovaní vakcínou, ktorá bola odobrená iba v procese vnútroštátnej núdzovej autorizácie, prípadne potvrdenia o zaočkovaní vakcínou zo zoznamu núdzového použitia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Ochrana údajov

Osvedčenia budú podliehať overovaniu integrity a pravosti elektronických pečatí s cieľom predchádzať podvodom a falšovaniu. Členský štát, na ktorého územie držiteľ smeruje, si nebude môcť ukladať osobné údaje z osvedčenia a žiadna centrálna databáza nevznikne ani na úrovni EÚ. Zoznam inštitúcií, ktoré budú mať právo spracúvať a získavať údaje z osvedčení, bude verejný tak, aby si mohli občania uplatniť svoje práva vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Vyhlásenie spravodajcu

„Aj keď dnes dosiahnutá dohoda nespĺňa všetky požiadavky EP, určite predstavuje výrazné zlepšenie súčasnej situácie pre milióny občanov EÚ. Keď členské štáty začnú rušiť obmedzenia slobodného pohybu po Európe, digitálne osvedčenie EÚ pre COVID obnoví voľný pohyb v rámci EÚ. Táto dohoda je prvým krokom k návratu schengenského priestoru do normálu,“ vyhlásil predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), ktorý je zároveň spravodajcom danej legislatívy.

Ďalší postup

Dohodnutý text nariadenia bude 26. mája predložený na schválenie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Európsky parlament ako celok by mal o ňom hlasovať pravdepodobne počas plenárneho zasadnutia v dňoch 7. – 10. júna. K legislatívnemu návrhu v dohodnutom znení sa následne vyjadrí Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi po schválení EP a Radou.

Zdroj: Európsky parlament