Skip to content
Menu
Menu

Čierne skrinky budú už aj vo vlakoch

Prečítať článok

Z projektu v hodnote 5 miliónov eur nainštaluje do regionálnych vlakov Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 54 rádiostaníc a 88 tzv. BlackBoxov. Zariadenia zvýšia bezpečnosť, zlepšia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečingom a v prípade nehody zrýchlia jej odstránenie, vyšetrenie a znížia meškania ďalších vlakov v dôsledku nehody.

,,Ďalší z projektov na zvýšenie bezpečnosti v železničnej doprave z eurofondov, ktorý som podpísal, znamená pokrok v komunikačných technológiách v našich vlakoch. Je nemysliteľné, aby sa rušňovodič nemohol spojiť s dispečerom, pretože má iba mobilný telefón a akurát prechádza miestom so slabším signálom. Rovnako BlackBoxy, teda čierne skrinky, považujem za nevyhnutný štandard. Tak, ako už roky fungujú v letectve, musia byť základnou výbavou vo vlakoch,“ uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel“ budú nainštalované rádiostanice do železničných koľajových vozidiel radu 736, 812, 813, 425 a 840, ktoré umožnia komunikáciu medzi rušňovodičom a dispečerom, výpravcom bez potreby mobilného signálu.

BlackBoxy zaznamenávajú zvuk zo stanovišťa rušňovodiča a videozáznam z kamier z čelného pohľadu na trať a videozáznamu priestoru styku zberača a trolejového vedenia. Tzv. „čierne skrinky“ uľahčia vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí. V prípade kamerového alebo akustického záznamu je toto vyšetrovanie jednoduchšie, rýchlejšie a jednoznačnejšie, čo sa pozitívne prejaví aj na kratšom meškaní vlaku spôsobeného nehodou, resp. inou mimoriadnou situáciou. Zariadenia BlackBox umožnia vypracovať analýzu nehodovosti a prijatie rôznych opatrení.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) má zmluvou dohodnutý príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 5 miliónov eur na financovanie projektu. Realizácia je plánovaná do novembra 2023.

Zdroj: MDaV SR