Skip to content
Menu
Menu

Finančná správa svojvoľne nezadržiava zásielky liekov

Prečítať článok

Finančná správa nerozhoduje o liekoch s účinnou látkou ivermektín. Nemá totiž v kompetencii rozhodovať o prepustení liekov príjemcom. Ak v zásielke objaví liek, tak sa v súlade so zákonom musí obrátiť na orgán dozoru, ktorým je Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Od začiatku tohto roka evidujeme na našich poštových pobočkách niekoľko zásielok liekov obsahujúcich účinnú látku ivermektín. Finančná správa ich však nemôže automaticky prepustiť príjemcovi, keďže ide o lieky. V tomto prípade o ich prepustení rozhoduje Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Finančná správa si od ústavu vyžiada záväzné písomné stanovisko, či je možné tieto lieky prepustiť do voľného  obehu. Ak ŠÚKL nesúhlasí, aby sa lieky dostali k adresátovi, colný úrad vydá rozhodnutie o neprepustení tovaru do voľného obehu. Zásielky s týmto druhom tovaru sú potom vo väčšine prípadov zasielané späť na adresu odosielateľa.

Fyzické osoby si najčastejšie iverkemtín objednávajú prostredníctvom internetu a nechávajú posielať z tzv. tretích krajín ako India, Thajsko či Rusko. V obálkach sa často nachádzajú len samotné blistre, chýbajú napríklad aj príbalové letáky.

Finančná správa zároveň odmieta zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré zverejnili niektoré médiá a Ján Baránek. Žiadny kamión s ivermektínom, ktorý by zadržiaval Colný úrad Žilina, neexistuje. Z toho logicky vyplýva, že nie je pravdivá ani informácia o uloženej pokute pre objednávateľa vyššej ako 100 000 eur. Ide o klamlivé a vymyslené informácie. Žiadame preto médiá, aby si pred uverejnením podobných správ preverili relevantnosť informácií z oficiálneho zdroja a predišli tým poškodzovaniu dobrého mena Colného úradu Žilina a finančnej správy.

Mgr. Martina Rybanská,
hovorkyňa finančnej správy

 


Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk