Skip to content
Menu
Menu

Gréckokatolícka cirkev sa zomkla a pomáha utečencom z Ukrajiny

Pomocnú ruku pri zvládaní migračnej vlny na slovensko-ukrajinskej hranici podáva vojnovým utečencom aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Zvládať nápor niekoľkých tisícok utečencov priamo na hraničných prechodoch vo Vyšnom Nemeckom, v Ubli a vo Veľkých Slemenciach sprevádza pomoc gréckokatolíckych bohoslovcov z Kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove, kňazov a veriacich z prihraničných farností a Gréckokatolíckej charity Prešov.

Do Vyšného Nemeckého boli podarované z Kňazského seminára deky a vyše 500 antigénových samotestov na prítomnosť koronavírusu. Seminaristi sa striedajú v 12-hodinových intervaloch na dennej a nočnej báze a poskytujú utečencom informácie kde sa môžu uchýliť, roznášajú teplý čaj, pomáhajú pri testovaní.

„Ľudia utekajúci pred vojnou na Ukrajine, prechádzajú hranice so slzami v očiach, je to veľmi emotívne a trhá to srdce. Naši seminaristi im tak môžu byť nablízku nielen fyzickou, ale aj duchovnou starostlivosťou. Sú oblečení v podriasnikoch a zbožní ukrajinský ľud tak voči nim má aj väčšiu dôveru,“ povedal o situácii na slovensko-ukrajinskej hranici Marek Kaľata, špirituál kňazského seminára.

Pomoc skautov a veriacich z Bratislavskej eparchie organizuje aj protodiakon Michal Vadrna, ktorý aktuálne s dvomi plne naloženými autami s humanitárnou pomocou smeruje do obce Vyšné Nemecké.

Z hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj sú utečenci prevážaní do 3 kilometre vzdialenej Uble do školskej telocvične. Na tomto hraničnom priechode pri pomoci utečencom kooperuje miestna samospráva s gréckokatolíckym farským úradom v Ubli a taktiež významnú pomoc poskytuje aj Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská diecézna charita. Taktiež pomocnú ruku podávajú aj seminaristi z Prešova. Dvaja seminaristi z Ukrajiny, ktorí sú na študijnom pobyte ERASMUS v Prešove sú súčasťou tímu a pomáhajú zvládať aj prípadné jazykové bariéry.

Aktuálne duchovný správca farnosti Ubľa Ján Pavlovský informuje, že sú otvorení akejkoľvek dobrovoľníckej pomoci. „Zvlášť sa jedná o pomoc pri nasmerovaní utečencov k transportným autám a pomoc pri občerstvení (podávanie teplého čaju a sušienok na hranici v spolupráci so Spišskou diecéznou charitou). Obec zriadila v telocvični miesto, kde sa zhromažďujú utečenci z Ukrajiny, aby v teple počkali na svojich príbuzných a známych, ktorí pre nich väčšinou prichádzajú zo Slovenska a iných krajín. Na tomto mieste možno bude v niektorých prípadoch potrebné týchto ľudí aj povzbudiť. Ide o dobrovoľnú službu. Prosím, preto tých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby ma kontaktovali e-mailom (jan.pavlovsky@grkatpo.sk) a uviedli deň/dni a hodiny, kedy konkrétne by ste mohli byť k dispozícii,“ uviedol podrobnosti Ján Pavlovský.

ISPA