Skip to content
Menu
Menu

Hlásite sa aj k ďalšej národnosti? Otázka zo sčítania obyvateľov rozhádala národnostné menšiny

Prečítať článok

Sčítanie obyvateľov sa začne už onedlho – 15. februára, národnostné menšiny na poslednú chvíľu vedú spor o oprávnenosť novej otázky, ktorá pripúšťa, že sa niekto môže prihlásiť k dvom národnostiam.

Sčítanie obyvateľov, ktoré na Slovensku bude prebiehať od 15. februára, vzbudzuje záujem tým, že je prvýkrát plne elektronické, a tiež tým, že v oblasti zisťovania národnosti pribudla nová otázka. Tá vyvoláva napätie medzi príslušníkmi menšín: jedna skupina žiada o návrat k doterajšiemu modelu, druhá podporuje rozšírenie otázok.

Zmena spočíva v tom, že sčítanie by malo zisťovať okrem podielu jednotlivých národností na obyvateľstve aj multietnicitu obyvateľov. Z údajov by sme sa mali dozvedieť, koľko ľudí má na Slovensku viacnásobnú národnú identitu. Napríklad to, že niekto z juhu Slovenska sám seba považuje za Róma aj Maďara. Alebo niekto pôvodom zo severovýchodu môže cítiť svoju rusínsku identitu, no hlási sa aj k slovenskej národnosti.

Druhá otázka

Okrem otázky „Aká je vaša národnosť?“ sa v dotazníku objavila aj ďalšia možnosť sebaidentifikácie: „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“ Respondent si môže vybrať z ponúknutých možností, alebo doplniť inú, ľubovoľnú odpoveď. Predstavitelia Štatistického úradu zdôrazňujú, že ide o sebadeklaratívnu otázku, odpoveď na ňu nedáva žiaden z existujúcich registrov, zisťuje sa len sčítaním a odpoveď závisí od rozhodnutia každého občana.

Zisťovanie multietnicity nie je slovenské špecifikum: vyskytuje sa v odporúčaniach medzinárodných organizácií a susedné štáty ho zaviedli už pred desiatimi rokmi.

Ilustračné foto: rusyn.sk

Prečo je to teda problém? Kritici nového riešenia hovoria, že predchádzajúca vláda ho zaviedla bez skutočnej verejnej diskusie a neprispôsobila potrebným spôsobom súvisiacu legislatívu. Preto môžu vznikať pochybnosti o interpretácii údajov, čo môže viesť k zmätkom pri uplatňovaní menšinových práv. Obhajcovia zase tvrdia, že nie je žiadny dôvod predpokladať, že sa údaje budú interpretovať pre menšiny nevýhodným spôsobom, práve naopak, nový model môže menšinové práva rozšíriť.

Novú metodiku vypracoval štatistický úrad v spolupráci s úradom splnomocnenca pre národnostné menšiny. Vznikla po rokovaniach s pracovnou skupinou, ktorej členmi boli viacerí odborníci, a návrhy prešli aj poradnými orgánmi vlády.

Výbor pre národnostné menšiny je poradným orgánom, v ktorom má zastúpenie trinásť národnostných menšín, ktoré sú dnes na Slovensku oficiálne uznávané. Niektorí členovia výboru tvrdia, že v otázke novej metodiky dospeli ku konsenzu, iní to vidia inak.

SaS a Za ľudí s Gyimesim nesúhlasia

Poslanec Juraj Gyimesi z OĽaNO je hlavným zástancom návratu k pôvodnému modelu. Tvrdí, že o zmene sa rozhodovalo bez širokej verejnej diskusie a môže sa vytvoriť stav právnej neistoty. V utorok sa preto skupina predstaviteľov maďarskej a rusínskej menšiny obrátila na premiéra Igora Matoviča, aby bola druhá otázka zrušená. Gyimesi svoj návrh predložil aj na koaličnú radu.

Koaličné strany SaS a Za ľudí sú, naopak, za zachovanie druhej otázky o národnosti. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) na tlačovej besede vo štvrtok povedal, že zrušenie druhej otázky by bolo veľmi nešťastné a vecne nesprávne. Dostál tvrdí, že ani technicky by to nebolo možné bez porušenia legislatívnych pravidiel pred začatím sčítania.

Právna neistota v oblasti menšinových práv nehrozí, hovorí Dostál, ktorý je absolventom sociológie aj práva. Údaje by sa podľa neho mali vyhodnocovať tak, aby to bolo výhodné pre národnostné menšiny, teda odpovede na dve otázky o národnosti by sa mali sčítavať.

Štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová (Za ľudí) navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by interpretovala údaje zo sčítania aj v spolupráci s národnostnými menšinami.

S Gyimesim nesúhlasia ani všetci poslanci v klube OĽaNO. Peter Pollák ml. Denníku N potvrdil, že je za zachovanie možnosti označiť dve národnosti, pričom považuje za dôležité, že označiť druhú národnosť je dobrovoľné. „Dodnes som nevedel pochopiť argumenty zástancov jednej národnosti. Napríklad aj pre ľudí zo zmiešaných manželstiev je prijateľnejšie, ak môžu udať aj druhú národnosť.“ Rokovania stále prebiehajú, hovorí Pollák. Poslanec OĽaNO hovorí, že vidí veľkú šancu na zachovanie otázky o druhej národnosti a že je za odpolitizovanie tejto veci. „Mrzí ma to, že sa tu bojuje o politické body a všetky menšiny sú rukojemníkmi dvoch maďarských strán.“

Skupina odborníkov a politikov okolo bývalého splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza z Mosta-Híd tiež napísala otvorený list. Argumentujú za zachovanie zisťovania multietnicity, ako je to v novom sčítaní nastavené, považujú to za moderný model bez akýchkoľvek rizík pre menšiny.

S Ravaszom súhlasí aj súčasná splnomocnenkyňa pre rómske komunity Andrea Bučková. „Zotrvávam v presvedčení ponechať možnosť prihlásenia sa k druhej národnosti a verím, že konečné rozhodnutie bude len výsledkom triezveho posúdenia relevantných argumentov a že stanoviská zástupkýň a zástupcov všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku budú mať prioritnú váhu,“ napísala Denníku N.

Sklamalo ju, že iniciatíva za zrušenie otázky druhej národnosti sa najprv neprediskutovala za účasti reprezentácie všetkých národnostných menšín. Upozorňuje, že sú na to vytvorené štruktúry na úrovni rád a výborov, „kde je priestor na diskusiu k zásadným zmenám, ktoré nás ako krajinu rešpektujúcu multikultúrnosť majú posúvať vpred“.

Foto zdroj: scitanie.sk

Na výbore o tom rokovali

Zástupca rómskej menšiny vo výbore pre národnostné menšiny Ivan Mako označil Gyimesiho iniciatívu vzhľadom na termín sčítania obyvateľov za nenáležitú. Sčítanie sa začína 15. februára a meniť na poslednú chvíľu jednu zo zásadných tém je vyvolávanie právnej neistoty, myslí si Mako.

„Nerozumiem momentálnej politizácii vzhľadom na to, že o téme sčítania obyvateľov sa opakovane rokovalo na Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny, kde bolo viac ako dva roky možné sa tomu venovať a kde svojich zástupcov má každá menšina, aj maďarská. Tú tam zastupujú uznávaní odborníci Gyula Bárdos, Edit Bauer, Klaudia Szekeres, Géza Tokár a Tibor Tóth. Vo výbore majú zastúpenie tiež ústredné orgány štátnej správy s hlasovacím právom.“

Viacnásobná etnicita nie je nič nezvyčajné v Európe, dodáva Mako. „Ľudia inklinujú k viacerým etnickým identitám z rôznych dôvodov, a to tak ľudia zo zmiešaných manželstiev alebo ľudia na juhu Slovenska, ktorí sa cítia aj ako Maďari, aj ako Rómovia. Ale tiež ľudia, ktorí majú napríklad rodinné korene rusínske, ale už prijali slovenskú identitu.“

Iniciujú stretnutie menšín

Mako nesúhlasí, že by sa druhá otázka zaviedla bez diskusie. „V žiadnom prípade to nie je nepripravené, práve naopak. Kultúrne organizácie národnostných menšín už dlho realizujú informačné kampane k tejto téme,“ tvrdí. Pokračuje, že vo výbore pre národnostné menšiny o tom pravidelne rokovali a dospeli ku konsenzu. „Teraz zvádzať vinu na nepripravenosť je veľmi zlá argumentácia.“

Považuje za v demokratickej spoločnosti neprípustné, ak si niektorí príslušníci maďarskej menšiny berú ostatné menšiny za rukojemníka svojich politických činov. „Iniciujeme zasadnutie výboru pre národnostné menšiny, lebo aktivity pána poslanca Gyimesiho pokladáme za nevhodné v tejto dobe. Verím v zdravý rozum.“

Mako si myslí, že Rómovia by využili možnosť označiť dve národnosti. „Verí, že mnohí sa budú hlásiť aj k slovenskej národnosti a na juhu k maďarskej národnosti. Vychádza to z rôznych faktorov.“

„Rómovia svoju etnickú identitu budujú iba od roku 1991, dovtedy boli „občanmi cigánskeho pôvodu“, čo bolo značne stigmatizujúce. Menšiny u nás sú rôznorodé, niektoré sa stretávajú s tým, že dochádza k asimilácii, a v možnosti uviesť dve národnosti vidia príležitosť lepšie zmapovať svojich príslušníkov,“ vysvetľuje Mako.

„Etnická identita je postojová identita a ako taká má rôznu úroveň ochoty deklarovať ju. Preto vnímam možnosť odpovedať na obe otázky ako príležitosť lepšie menšiny poznať.“

Mako hovorí, že znepokojenie a nesúhlas s návrhom poslanca OĽaNO Gyimesiho vyjadrili aj členovia vládneho výboru z rómskej, ukrajinskej, českej, ruskej, nemeckej a poľskej menšiny. Vysvetľujú to tým, že návrh bol predložený „bez akejkoľvek verejnej diskusie, udania pádnych dôvodov a bez preskúmania dosahov takéhoto kroku“. Preto požiadali splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny o mimoriadne zvolanie výboru.

Maďari nie sú jednotní

Otázka polarizuje aj maďarskú menšinu. Hovorca Okrúhleho stola Maďarov na Slovensku Géza Tokár tvrdí, že konsenzus v tomto nenašli ani na rokovaniach menšinového výboru. Maďarskú menšinu tento spor podľa neho rozdeľuje, pričom obe strany majú v niečom pravdu.

„Nebolo veľmi elegantné, že doterajší model zmenili. Je pravda, že o tom bola diskusia v menšinovom výbore, ale nedosiahli sme jednotu. Na druhej strane, zmeniť metodiku tri týždne pred sčítaním je tiež veľmi problematické,“ povedal Denníku N Tokár. V momentálnej situácii už nevidí riešenie, ktoré môže vyhovovať všetkým, obavy z druhej otázky však vníma ako opodstatnené.

Zdroj foto: rusyn.sk

Čo hovoria Rusíni?

Treťou najväčšou národnostnou menšinou je rusínska. Peter Medviď, ktorý je hovorcom Okrúhleho stola Rusínov Slovenska (OSRS) a členom menšinového výboru, hovorí, že diskusiu o rušení alebo pridávaní akejkoľvek otázky necelý mesiac pred oficiálnym spustením elektronického sčítania obyvateľstva považujú za veľmi nešťastnú.

„Napriek tomu, že predstavitelia rusínskej národnostnej menšiny boli celý čas za jednu otázku o národnosti, neboli by sme radi, ak by politické ambície niektorých ľudí zneisťovali obyvateľov Slovenska, čo by mohlo mať negatívny dosah na priebeh sčítania,“ vraví Medviď.

Potvrdzuje, že k príprave metodiky bola zriadená pracovná skupina, v ktorej mohli mať zástupcov aj menšiny. Na Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny podľa neho niekoľkokrát diskutovali o práci tejto skupiny a o tom, či má byť druhá otázka o národnosti. Práve na výbore väčšina členov bola aj za druhú otázku.

„My sme zostávali ako zástupcovia Rusínov (Peter Medviď, Milan Ján Pilip) konzistentne proti. Nebol to len náš názor, ale aj názor členov Okrúhleho stola Rusínov Slovenska celkovo, alebo Rusínskej obrody na Slovensku, pretože Rusíni o tom diskusiu viedli. To, či nejakú diskusiu viedli iní členovia výboru s predstaviteľmi menšiny, ktorú zastupujú, musia odpovedať sami.“

„Okrúhly stôl Rusínov v rámci svojej kampane apeluje na to, aby si ľudia zapísali len jednu národnosť – rusínsku. Nie je povinnosťou odpovedať na podotázku o druhej národnosti. Je však možné, že niektorí ľudia túto možnosť využijú,“ vraví Medviď.

Spor medzi maďarskými stranami

Súčasný spor je aj politický. Gyimesi z OĽaNO tvrdí, že Most-Híd sa snaží zachovať svoj politický vplyv pretláčaním princípu multietnicity, ktorý je podstatou tejto strany. Na Gyimesiho stranu sa postavilo mimoparlamentné hnutie Spolupatričnosť, ktoré síce rokuje s Mostom o spájaní, zároveň je však s ním aj v konflikte. V pozadí môže byť súťaž o prevahu v budúcej spojenej maďarskej strane.

Pripomeňme, že v Národnej rade momentálne nie je prvýkrát od vzniku Slovenska zastúpená strana, ktorá obhajuje menšinové práva Maďarov.

Splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky, ktorého Gyimesi obviňuje z nedostatočnej prípravy zmeny, do funkcie vymenoval ešte Most-Híd, ktorý bol v rokoch 2016 až 2020 vo vláde. Bukovszky hovorí o účelových vyjadreniach.

„Z otázky zisťovania etnicity sa stala politická téma necelý mesiac pred začatím samotného procesu. Ako splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny som bol zodpovedný za niektoré procesy, odsudzujem spolitizovanie tejto témy a vyzývam všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za úspešný priebeh sčítania, aby skončili so svojimi destabilizačnými aktivitami,“ napísal vo svojom stanovisku splnomocnenec.

Pridala sa aj Kresťanská únia

Gyimesi hovorí, že sa o jeho návrhu zatiaľ nezrodila v koalícii dohoda. Na vypustenie druhej otázky o národnosti už netreba zmeniť zákon, stačí, ak to vo vlastnej gescii upraví Štatistický úrad. Rozhodnutie o veci však bude určite politické. O stanovisko sme požiadali aj úrad vlády, odpoveď neposlal.

Gyimesimu sa už podarilo presadiť zmenu termínov sčítania. Sčítanie bude mať dve fázy: od 15. februára do konca marca prebehne online sčítanie podľa pôvodného plánu. Tí, ktorí chcú využiť pomoc asistentov doma alebo na kontaktných miestach zriadených obcami, môžu o to požiadať podľa zmenených pravidiel až do konca októbra. Gyimesi to vysvetľoval pandemickou situáciou.

Za iniciatívou stálo aj mimoparlamentné hnutie Spolupatričnosť a poslanci zo zoskupenia Kresťanská únia, ktorí sú súčasťou poslaneckého klubu Obyčajných ľudí. Poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka na tlačovej besede v stredu zdôrazňovali, že presné údaje zo sčítania budú dôležité aj pri určovaní podpory cirkvám.

 

Zoltán Szalay
Zdroj: https://dennikn.sk/2244550/hlasite-sa-aj-k-dalsej-narodnosti-tato-otazka-zo-scitania-obyvatelov-rozhadala-narodnostne-mensiny/?ref=suv
Foto zdroj: Dennik N, rusyn.sk