Skip to content
Menu
Menu

INEKO: Finančné zdravie miest a žúp za rok 2021 sa medziročne zhoršilo

Koronakríza vrátila viaceré ukazovatele hospodárenia samosprávy viac rokov dozadu. Klesli prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas.

Mestá: Finančné zdravie

Rok 2021 – ďalší rok pandémie koronavírusu – zhoršil finančnú kondíciu slovenských miest. Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok predtým. Mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2016.

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti.

Celkovo 59 miest získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (skóre nad 5 bodov), pričom na vedúcej pozícii evidujeme Nové Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest dosiahlo „dobré finančné zdravie“ (medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi („dostatočné“ finančné zdravie) zaznamenali mestá Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. To signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti.

Pri Bratislave sa jedná o agregovaný údaj za celé mesto, teda magistrát a všetky mestské časti spolu. Ak by však doňho nebola zahrnutá problémová mestská časť Devín s obrovským historickým dlhom a záväzkami po lehote splatnosti, ktorá je už roky v nútenej správe, tak by celá Bratislava bola vo vyššom pásme, keďže ani magistrát, ani žiadna ďalšia mestská časť nemajú hodnotenie nižšie ako 4 body.

Tab. 1: Zoznam 5 miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia

#MestoFinančné zdravie
(min=0 … max=6)
Dlh
(% bežných príjmov)
Bilancia bežného účtu (%)
  20202021202020212020
1.Nové Mesto nad Váhom5,915,902,41%2,24%+19,90%
2.Tvrdošín5,885,860,00%0,00%+19,24%
3.Svätý Jur5,885,850,00%0,00%+16,75%
4.Dubnica nad Váhom5,905,792,31%2,24%+18,39%
5.Krásno nad Kysucou5,625,680,00%0,00%+20,45%
137.Spišské Podhradie4,174,1334,70%28,59%+9,45%
138.Myjava3,403,9747,94%42,60%-0,07%
139.Levoča4,103,9428,50%35,61%+7,79%
140.Zlaté Moravce4,203,8333,23%48,61%+4,78%
141.Bratislava /spolu/3,883,8334,08%32,42%+6,33%
 Všetky mestá v SR4,424,3520,99%21,56%+8,40%

Zdroj: dáta – mestá; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO

Mestá: Dlh a bilancia bežného účtu

Napriek koronakríze zatiaľ dokázali mestá udržať svoju percentuálnu mieru zadlženia pod kontrolou – priemerné zadlženie miest v SR počas roku 2021 síce stúplo, no iba mierne. Presnejšie, došlo k nárastu z 20,99 % na 21,56 %.

Aj za rok 2021 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %).

Mestá s relatívne vysokým dlhom sú Zlaté Moravce (48,6 %), Leopoldov (42,8 %), Myjava (42,6 %) a Veľký Krtíš (41,9 %). Agregovaný údaj o dlhu za celú Bratislavu predstavuje 32,4 %, no dlh samotného bratislavského magistrátu je na úrovni až 45,1 %; štatistiku vylepšilo započítanie (prevažne nižších) dlhov mestských častí.

O finančnej kondícii samospráv dobre vypovedá aj bilancia bežného účtu. Tá sleduje, ako samospráva dokáže kryť svoje bežné výdavky z bežných príjmov. Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Koronakríza sa prejavila na poklese prebytkov miest a vo výsledku sa jedná o najmenej dobrú hodnotu spomedzi uplynulých 7 rokov.

V roku 2021 zaznamenali kladnú bilanciu bežného účtu všetky mestá okrem dvoch – Zlaté Moravce mali deficit -1,0 % a deficitne hospodáril aj bratislavský magistrát (-0,7 %). Ostatné mestá s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov problém nemajú. Najvyšší prebytok dosiahli v Novom Meste nad Váhom (+20,2 %). Priemerná bilancia bežných účtov všetkých miest dosiahla +6,33 %, čo je signifikantné medziročné zhoršenie oproti hodnote +8,40 % z roku 2020.

Kraje: Finančné zdravie žúp sa aj kvôli koronakríze opäť zhoršilo, významne klesli prebytky hospodárenia

Župy v roku 2021 nenadviazali na prevažujúci trend z pokrízových rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2019 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť a zlepšovať aj vďaka tomu svoje finančné zdravie. Počas uplynulého roka došlo k druhému nárastu ich zadlženia v rade, keď v priemere ich dlh narástol z 30,3 % na 30,6 % ročných bežných príjmov.

Napriek nárastu zadlženia žúp platí, že žiadna spomedzi ôsmich žúp na Slovensku neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 % a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2021 v bratislavskej župe (41,4 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali v župe nitrianskej (9,3 %). Dlh dokázali v roku 2021 najviac znížiť v trnavskej župe, najviac dlh narástol v trenčianskom kraji.

Zhoršili sa aj ďalšie relevantné ukazovatele hospodárenia – župám narástla dlhová služba (z 3,58 % na 6,44 %), mierne narástli aj záväzky viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Prebytky na bežných účtoch klesli o pätinu – priemerná bilancia bežných účtov za všetky župy predstavovala +8,3 %, čo je najmenej dobrý výsledok od roku 2015. Pre porovnanie, za rok 2020 priemerná bilancia bežného účtu dosiahla +10,6 % a za rok 2019 dokonca +13,3 %. Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, najlepšie hospodárila v roku 2021 trnavská župa, najvyšší relatívny úbytok dosiahla trenčianska.

To všetko prispelo k zhoršeniu priemerného finančného zdravia žúp z 4,59 na 4,47 bodu. Na vedúcu pozíciu v hodnotení finančného zdravia sa dostala nitrianska župa so skóre 4,99 bodu. Naopak, na poslednom mieste evidujeme žilinskú župu s hodnotením 4,20 bodu, ktorá sa v tomto ukazovateli aj medziročne najviac zhoršila. Jediný kraj, ktorý si medziročne vo finančnom zdraví polepšil, je banskobystrický. Všetky župy však vykazujú „dobré“ finančné zdravie.

Tab. 2: Finančné zdravie samosprávnych krajov a ďalšie dôležité ukazovatele ich hospodárenia

#Samosprávny krajFinančné zdravie
(min=0 … max=6)
Dlh
(% bežných príjmov)
Bilancia bežného účtu (%)
  20202021202020212020
1.Nitriansky5,064,9910,70%9,30%+6,70%
2.Trnavský4,904,9045,33%38,57%+11,49%
3.Trenčiansky5,074,8728,05%36,79%+12,89%
4.Banskobystrický4,814,8226,66%22,87%+10,58%
5.Košický4,674,6729,72%30,90%+14,56%
6.Prešovský4,794,6633,70%34,59%+13,64%
7.Bratislavský4,744,6436,90%41,40%+11,27%
8.Žilinský4,514,2035,03%34,55%+3,73%
 Všetky kraje spolu4,594,4730,31%30,63%+10,59%

Zdroj: dáta – VÚC; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO

Viac informácií o metodike a výsledkoch hospodárenia samospráv nájdete na portáli: www.hospodarenieobci.sk
Podrobnejšia analýza hospodárenia miest v SR: www.ineko.sk/file_download/1712 a žúp: www.ineko.sk/file_download/1713

Matej Tunega,

analytik INEKO