Skip to content
Menu
Menu

Informácia pre uchádzačov o štúdium na ruských vysokých školách v akademickom roku 2021-2022

Prečítať článok

Vyhlasuje sa nábor uchádzačov o štúdium na vysokých školách Ruska v akademickom roku 2021 – 2022, ktoré je hradené z ruského federálneho rozpočtu.

Konkurzu sa môžu zúčastniť občania Slovenska a ruskí krajania s trvalým pobytom na území Slovenska (ktorí sú držiteľmi povolenia k prechodnému pobytu alebo potvrdenia o trvalom pobyte na Slovensku a ktorí nie sú prihlásení na území Ruskej federácie).
Záujemci o účasť vo výberových konaniach musia vyplniť dotazník a žiadosť o účasť na webovej stránke: 

https://education-in-russia.com a k žiadosti priložiť naskenované doklady podľa Zoznamu dokumentov, ktoré tvoria súbor dokumentov kandidáta.

REGISTRÁCIA NA PORTÁLI BUDE OTVORENÁ OD 20. JANUÁRA.
K dokumentom predkladaných v cudzom jazyku musí byť priložený notársky overený preklad do ruského jazyka.

Termín na podanie dokumentov je stanovený od 20. januára do 20. februára vrátane.
Štúdium uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali kvalifikačné testy, je hradené z federálneho rozpočtu Ruska.