Skip to content
Menu
Menu

Maturitné skúšky tento rok nebudú

(pv) – Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov, podobne ako to bolo vlani.

Dôvodom zrušenia „skúšky dospelosti“ je zlá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku. Rozhodnutie oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

„Ruší sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh,“ povedal minister školstva. Známka z ústnej, praktickej aj jej teoretickej časti sa vypočíta podľa priemeru známok z predmetu. Ten sa vypočíta z koncoročných vysvedčení žiakov a posledných dvoch polročných vysvedčení.

Minister školstva uviedol, že riaditeľ strednej školy určí do 3. mája skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Pri osemročných programoch sa do priemeru budú započítavať posledné štyri ročníky štúdia.

Priemer sa ešte dá vylepšiť

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája.

„Následne žiak dostáva spriemerovanú známku. Ak má žiak záujem, môže požiadať o klasickú ústnu maturitu, napríklad aj v prípade, že chce opraviť známku na lepšiu a táto maturita prebehne v termíne od 31. mája,“ vysvetlil minister školstva. Ak žiak nemá záujem o ústnu skúšku, tak sa priemer známok považuje za jeho výslednú známku.

Všetci stredoškoláci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty nepovinný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok, prípadne do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu.

 

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA