Skip to content
Menu
Menu

Ministerstvo vnútra k aktuálnemu dianiu na Ukrajine

Slovenská republika odsúdila útok Ruska na Ukrajinu a deklarovala pripravenosť poskytnúť Ukrajine pomoc na ukončenie konfliktu a na ochranu ľudských životov. MV SR je pravidelnom kontakte s ukrajinskou stranou aj s partnermi v EÚ a NATO.

Vláda a dotknuté rezorty vrátane MV SR pravidelne koordinujú a aktualizujú plány na rôzne scenáre vývoja, ktoré pracujú aj s rôznymi počtami utečencov. Polícia v súčinnosti s ozbrojenými silami bude zabezpečovať kontrolovaný prechod hraníc a ľudia utekajúci pred vojnou u nás dostanú potrebné zázemie. Nezaznamenali sme doteraz žiadne žiadosti o azyl na slovensko-ukrajinskej hranici, čakacie doby  na hraničných priechodoch sa predĺžili.

V súčasnosti sú v prevádzke všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou okrem železničného hraničného priechodu Čierna nad Tisou – Čop, kde bola zastavená osobná doprava. Vstup bude umožnený všetkým osobám, ktoré utekajú pred týmto vojnovým konfliktom.

S Ukrajinou má Slovenská republika bezvízový režim – držitelia ukrajinských biometrických pasov vízovej povinnosti nepodliehajú.

Vstup na územie Slovenskej republiky bude umožnený po individuálnom posúdení aj osobám, ktoré nebudú mať platný cestovný doklad (biometrický pas). Hraničná polícia vynaloží maximálne úsilie na elimináciu hraničných kolón nasadením svojich personálnych a technických zdrojov.

Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ aktuálne zabezpečujú služobnú činnosť na hraničných priechodoch s Ukrajinou. Momentálne čakacie lehoty na hraničnom priechode Vyšné Nemecké sú 8 hodín a na hraničnom priechode Ubľa 360 minút. Nevylučujeme, že doba čakania na týchto hraničných priechodoch sa môže predĺžiť. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru a Finančná správa situáciu monitorujú a robia všetko preto, aby bola plynulá premávka zabezpečená čo najskôr.

Sme pripravení v prípade zvýšeného prílevu ľudí z Ukrajiny na Slovensku posilniť výkon kontroly a výkon služby na slovensko-ukrajinskej hranici a zvýšiť počet hraničných priechodov o takzvané hotspoty. Tu budú príslušníkom Policajného zboru pomáhať aj vojaci, aby sme mohli registrovať prichádzajúcich ľudí a usmernili ich.

Vláda na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní schválila návrh vyčleniť denne do 1 500 vojakov pomáhajúcich kontrolovať a chrániť štátnu hranicu v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine. Príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky budú podľa potreby a aktuálneho vývoja situácie nasadzovaní do hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch na vonkajšej hranici s Ukrajinou, vykonávať hraničný dozor na tzv. zelenej hranici s Ukrajinou a plniť ďalšie úlohy najmä v súvislosti s možným príchodom veľkého počtu utečencov na územie Slovenska.

V prípade príchodu utečencov z Ukrajiny by sa využívali najskôr kapacity azylových zariadení MV SR v Humennom, Opatovskej Novej Vsi a Rohovciach a možnosti ich rozšírenia o dočasné ubytovanie, v ďalšom kroku potom ubytovacie zariadenia rezortu MV SR a ďalších rezortov a následne potom v prípade potreby voľné kapacity ďalších ubytovacích zariadení, ktoré sekcia krízového riadenia MV SR identifikovala v spolupráci s kolegami z okresných úradov. Tieto kroky by vo vyšších krízových štádiách koordinoval Ústredný krízový štáb zvolaný ministrom vnútra SR.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR