Skip to content
Menu
Menu

Na východ Slovenska pricestovali poslanci Európskeho parlamentu

Delegácia Výboru EP pre regionálny rozvoj pricestovala 13. júla na východné Slovensko, aby zhodnotila využívanie prostriedkov politiky súdržnosti na lepšie začlenenie Rómov a pomoc utečencom.

Pätica poslancov Európskeho parlamentu sa počas svojej trojdňovej pracovnej cesty v dňoch 13. – 15. júla zameria na investície do infraštruktúry financované z prostriedkov kohéznej politiky v regiónoch východného Slovenska, ktoré by mali prispieť k lepšiemu začleneniu príslušníkov rómskej menšiny, utečencov a migrantov do spoločnosti.

Delegácia Európskeho parlamentu, ktorú povedie predseda Výboru EP pre regionálny rozvoj (REGI) Younous Omarjee (Ľavica, FR), sa stretne s predstaviteľmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, s vedením Košického a Prešovského samosprávneho kraja, s predstaviteľmi miestnej samosprávy a s lokálnymi zástupcami orgánov zaoberajúcich sa riešením výziev spojených s migráciou. Poslanci navštívia rómsku osadu v Petrovciach nad Laborcom, košické sídlisko Luník IX, tábor pre utečencov z Ukrajiny v Michalovciach a hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.

Delegácia EP pozostáva z piatich poslancov:

·  Younous Omarjee (Ľavica, FR)

·  Constanze Krehl (S&D, DE),

·  Monika Vana (Zelení/ EFA, AT),

·  Andrey Novakov (EPP, BG).

·  Younous Omarjee (Ľavica, FR)

 

Zdroj: Európsky parlament