Skip to content
Menu
Menu

Nie je jedno, čo Ti je jedno

Čo je to vlastne participácia? Ako vyzerá ideálny participatívny proces alebo aká dlhá je cesta k autentickému zapájaniu verejnosti? Nielen o tom sa hovorilo počas záverečnej konferencie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k národného projektu “Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI)”. 

Vodárenské múzeum v Bratislave ponúklo priestor na tvorivé a inšpiratívne stretnutie zástupcov a predstaviteľov miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej správy, mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív či aktívnych občanov a širokej verejnosti. Nechýbali na ňom ani zástupcovia Prerag, oz, ktorá realizuje projekt Prešovská participatívna platforma (skratka Platforma PPP).

Prešovská participatívna platforma je projekt vzájomnej spolupráce občanov, poslancov a úradníkov MsÚ Prešov. Urobili sme komunitný prieskum, pripravili rad stretnutí s občanmi. Napríklad boli to stretnutia s obyvateľmi Mukačevskej ulice, zorganizovali sme okrúhle stoly so zainteresovanými stranami pri výrube stromov na Stromoradí či pri vývoze sutiny z tunela na Cemjatu známej ako Malkovská hôrka. Pripravili sme aj vzdelávací seminár pre aktívnych občanov a poslancov, ktorí chceli bližšie poznať ako funguje mesto. Našou ambíciou je zistiť ako vnímajú Prešovčania vedenie mesta a ako sú spokojní s komunikáciou mesta či poslancov s občanmi a následne nájsť ten správny kľúč ako motivovať ľudí k tomu, aby participovali na veciach verejných.Doterajšie výsledky a aj poznatky zo stretnutí naznačujú, že informovanosť a komunikácia mesta s občanmi je nedostatočná, čo podporuje vysokú mieru nedôvery i spochybňovania práce radnice a poslancov. Konferencia bola výbornou príležitosťou na konfrontáciu našich skúsenosti s participáciou v iných mestách” hovorí Peter Rázus, koordinátor projektu a štatutár občianskeho združenia Prerag.

Ako ďalej uviedol, pre účastníkov konferencie boli pripravené zaujímavé prednášky o výskumných metódach, o hodnoteniach participácie i chybách, ktorých sa organizácie dopúšťajú. Predstavili 12 pilotných mini projektov, v ktorých vytvárali participatívne zoskupenia na riešenie dielčich problémov, ktoré si aktéri sami vybrali. Vytvoril sa priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností ako mix živých príbehov na tému participácia. Organizátori vďaka inšpiratívnym hosťom ponúkli praktickú “degustáciu” metód a foriem zapájania verejnosti (expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe, zber úrody a geocaching výstupov NP PARTI.

“Informácie o príprave participatívneho rozpočtu by určite boli podnetné aj pre naše mesto. Priznám sa, bolo nám ľúto, keď sme počúvali ako komunikuje mesto Trenčín so svojimi občanmi. Viceprimátor Patrik Žák predstavil online nástroje zapájania verejnosti do chodu mesta. Napríklad občanom ponúkli online priestor, aby sa vyjadrili k doprave v meste. Prišlo im veľa návrhov, dokonca päťdesiat z nich budú aj realizovať. Alebo do skupinového brainstormingu na tému Participácia a budovanie komunít sa zapojila aj primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Podujatie bolo veľmi inšpiratívne a dúfam, že niektorých lektorov privítame aj v Prešove,” načrtol plány do budúcnosti Peter Rázus a súčasne prezradil, že predbežne sme sa dohodli na pozvaní sociologičky profesorky Jany Plichtovej, ktorá by mala hovoriť o veľmi aktuálnej téme – problematike  občianskej apatie a Mira Šimkoviča na tému participatívneho rozpočtu.”

Panel spojený s diskusiou na tému Choreografie zmeny, alebo štát – Občan – Budúcnosť bol v réžii moderátora Michala Havrana a expertov sociológov Jany Plichtovej, Michala Vašečku, štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého a splnomocnenca vlády Martina Giertla. Spoločne s divákmi hľadali odpovede na také otázky ako napríklad zmena k transparentnejšiemu, otvorenejšiemu vládnutiu, nedôvera občanov v inštitúcie štátu ako aj v inštitúcie, ktoré zodpovedajú za výkon správy veci verejných. “Sú to výsostne aktuálne témy, no kto má v rukách riešenie? Na konci večera ste si povedali, že čestný politik a aktívny občan. Bude to realita či skôr utópia?” položil rečnícku otázku Peter Rázus.

Počas dvoch dní mali účastníci konferencie možnosť prezrieť si veľmi inšpiratívnu výstavu Prešovskej participatívnej platformy s názvom Antipatia k apatii. Slogan „Nie je jedno, čo Ti je jedno“ zaujal, koordinátor a autor výstavy Peter Rázus sprievodným slovom k vystaveným fotografiám ponúkol pohľad do zákulisia činnosti antiapatických organizácií a osobností. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu, z OP EVS.

S akými plánmi sa vrátili zástupcovia Prešovskej partcipatívnej platformy z Bratislavy? “Samozrejme, skúsenosti z participácie iných miest aplikovať v našom projekte. Chceli by sme súčasne ponúknuť mestskému úradu, aby sa zapojilo do celosvetového projektu medzinárodnej iniciatívy pre otvorené vládnutie OGP Local Program,” dodal Peter Rázus.

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA