Skip to content
Menu
Menu

Od Gagarina po naše členstvo v ESA

Prečítať článok

Na podnet Medzinárodnej leteckej federácie bol 12. apríl v roku 1968 vyhlásený za Svetový deň letectva a kozmonautiky a Valné zhromaždenie OSN v roku 2011 vyhlásilo 12. apríl za Medzinárodný deň letu človeka do vesmíru. Stalo sa tak na počesť prvého letu človeka do vesmíru, pričom kozmonaut bývalého Sovietskeho zväzu Jurij Gagarin obletel jedenkrát zemeguľu práve pred 60 rokmi.

Išlo o významný medzník, ktorý otvoril ďalšie obzory a možnosti skúmania priestoru za hranicami Zeme. Týka sa to aj Európskej výskumnej agentúry (ESA), ktorá vznikla v roku 1974 so sídlom v Paríži a zastrešuje vesmírne projekty v Európe.

Slovenská republika zatiaľ nie je jej plnohodnotným členom, no začiatkom tohto roka sme sa rozhodli zmeniť štatút zo spolupracujúceho štátu na štatút pridruženého člena. Kým spolupracujúci štát je čakárňou alebo prípravnou fázou na pridružené a neskôr plné členstvo, status pridruženého člena ESA prinesie Slovenskej republike možnosť zapojiť sa do zvýšeného objemu projektov. Realizácia projektov má potenciál využitia v ďalšom vývoji a následne aj priamo vo výrobe.

„Pre naše firmy možnosť spolupracovať na projektoch pre ESA ako dodávateľ znamená, že nejaká súčiastka vyvinutá alebo aj vyrobená na Slovensku, naozaj poletí do vesmíru, pričom nemusí byť súčasťou nosnej rakety, ale napríklad satelitu, ktorý bude slúžiť na navigáciu, na sledovanie životného prostredia alebo dopravnej situácie. Môže to byť tiež časť softvéru používaného či už na Zemi, alebo vo vesmíre. Samozrejme, znamená to posilnenie nášho vedeckého a výskumného potenciálu a ďalšiu šancu rozvoja,“ približuje štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis.

Ministerstvo školstva v úsilí posilniť pozície našej krajiny aj v tejto oblasti založilo Vesmírnu kanceláriu. Jej úlohou je prierezovo koordinovať túto problematiku na inštitucionálnej báze. Vesmírna oblasť a využitie vesmírnych technológií totiž nie sú iba záležitosťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale tiež napríklad Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva hospodárstva SR, Národného bezpečnostného úradu a ďalších rezortov, ktoré tiež budú vedieť ťažiť z nášho členstva v ESA. Preto má Slovenská republika ako pridružený člen víziu stať sa plnohodnotným členom ESA a zaradiť sa tak medzi 22 štátov, medzi ktorými sú napríklad aj naši susedia Rakúsko a Česká republika.

Rezort školstva pri príležitosti okrúhleho výročia prvej cesty človeka do vesmíru pripravil aj prierezový dokument, zverejnený na EduTV. V ňom sa môžu ľudia dozvedieť od vedca z  Astronomického ústavu SAV Aleša Kučeru o histórii, ktorá predchádzala samotnému Gagarinovmu letu a o dobových súvislostiach.

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella porozpráva o svojom lete do vesmíru, astrobiologička a riaditeľka stanice HI-SEAS Michaela Musilová opíše výskum potenciálneho prežitia na inej planéte a štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis o aktuálnom štatúte a možnostiach Slovenska zapájať sa do vesmírnych projektov.

Dokument si môžete pozrieť na stránke EduTV

(https://ucimenadialku.sk/usmernenia/spravodajska-sekcia/od-gagarina-po-nase-clenstvo-v-esa) a takisto aj na sociálnych sieťach rezortu školstva.

Zdroj: MŠVVaŠ SR