Skip to content
Menu
Menu

Odhalili nelegálnu pálenicu, obvinili dvoch ľudí

Prečítať článok

(pv) – Dve obvinené osoby a zaistené stovky litrov nelegálneho liehu. Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo odhaliť nelegálnu pálenicu v trebišovskom okrese v obci Brehov. Obvineným hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

V obci Brehov v trebišovskom okrese  správy odhalili nelegálnu pálenicu. Spolupáchatelia prevádzkovali nepovolené zariadenie na výrobu liehu, pričom mali v úmysle vyrobený lieh distribuovať bez platnej slovenskej kontrolnej známky. Týmto konaním porušili zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ako aj zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh.

Celkovo finančná správa zaistila vyše desať druhov destilátov. Obvinení ho plnili do spotrebiteľských balení liehu opatrenými vytlačenými etiketami. Balenia pritom u bežného spotrebiteľa mali vyvolať dojem, že ide o legálne spotrebiteľské balenia liehu. Takýmto spôsobom sa obidve obvinené osoby snažili na úkor štátneho rozpočtu Slovenskej republiky neoprávnene obohatiť.

Finančnej správe sa podarilo zaistiť 374,8 litra liehu spolu so zariadením na jeho výrobu ako aj ďalšie predmety používané k výrobe liehu. Predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani z alkoholických nápojov sa pohybuje vo výške 1 518 eur. Z prečinu nepovolenej výroby liehu boli obvinené dve osoby.

Foto: Finančná správa SR