Skip to content
Menu
Menu

19. januára 2024 sme si v Prešove pripomenuli 79. výročie oslobodenia pietnym aktom kladenia vencov.

Tento významný historický míľnik si účastníci pietneho aktu pripomenuli pri Pamätníku Osloboditeľov v Južnom parku, kde položili vence zástupcovia mesta Prešov, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, ale aj zástupcovia verejnej správy, ozbrojených síl, záchranných zložiek a ďalších organizácií.

„19. január 1945 bude navždy zapísaný do našich dejín s pripomienkou hrôz, ktoré so sebou priniesla II. svetová vojna. Obrovské materiálne škody, no čo je najhoršie, straty na životoch a bolesť pozostalých. Dovoľte mi na tomto mieste vysloviť mimoriadne uznanie, hlbokú úctu a vďaku tým, ktorí položili svoj život za slobodu. Máme veľkú zodpovednosť šíriť myšlienky mieru a pokoja vo svete a nedopustiť, aby svet čelil podobným ozbrojeným konfliktom a tragédiám. Aj preto je dôležité pripomínať dnešnej mládeži, aké devastačné následky má vojna na život človeka. Nech nikdy nemusia byť vystavení strachu o svoj život a život svojich najbližších,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Prešov František Oľha.

Po slávnostných príhovoroch zaznela hymna Slovenskej republiky a čestné salvy. Účastníci pietneho aktu sa následne presunuli na Konštantínovu ulicu, aby položili vence aj k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova.

– – –

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu. Posledné nemecké jednotky začali z Prešova ustupovať smerom na Levoču už 18. januára 1945, niektoré ustupovali ešte aj druhý deň v dopoludňajších hodinách. Tieto posledné fašistické jednotky poškodili aj most na Bardejovskej ulici (dnes Duklianska ul). Občania sa schovali v rôznych úkrytoch, pivniciach, kde zotrvali až do príchodu prvých vojakov.

19. januára 1945 vstúpili do Prešova jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského frontu pod velením podplk. A. P. Fokina a zástupcu veliteľa pluku majora J. L. Rotina. Hneď za nimi  prišli  vojská  1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie „Prešovské“.

Oslobodenie Prešova sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Zvonením na kostolných zvonoch bolo Prešovčanom oznámené oslobodenie mesta, tak sa poukrývaní ľudia začali bojazlivo schádzať pred kostolom. 

V Prešove boli v pomerne krátkom čase odstránené najväčšie škody, ktoré vznikli počas bombardovania mesta, konštituované boli nové orgány moci a prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom.

Zdroj: presov.sk, -mHUD-