Skip to content
Menu
Menu

Ako to vidí… Neničte ďalej náš Prešov

Mesto, to nie sú ulice, stavby a budovy. To sú hlavne ľudia a vzťahy. Sme to my všetci. Primátorka nám blahosklonne odkazuje, že s nami všetkými hodlá nadobro skončiť.

Vyjadrenie primátorky mesta Prešov na mestskom zastupiteľstve dňa 15.02.2022, svedčí o jej vzťahu nielen k mestu ako inštitúcií, ale predovšetkým mestu ako „rodine“ nás všetkých. Blízki, rodina, deti…tí sa opustiť nedajú….alebo, že by to ona – odchovaná na kresťanských princípoch, bez mihnutia oka, dokázala?

Každopádne,  v kultúrnom svete by do volieb “toto vedenie“ mesta a poslanci (možno sú aj výnimky), ktorí tomu bez námietok sekundujú, už nemali nič prijímať ani podpisovať.  Riešte prosím, už len základné veci, aby marazmus, ktorý sa tu zakorenil, už ďalej neprehlboval a neničil náš Prešov. Žiadam vás, do volieb už len kúrte a svieťte!

Nie je nič horšie ako ľahostajnosť. Takéto vyjadrenia poškodzujú meno Prešova a len prehlbujú  veľkú nedôveru občanov voči voleným zástupcom a vedeniu mesta.

Týmto vyjadrením primátorky bolo povedané všetko. Ono to nebolo povedané len tak, ono odzrkadľuje kroky, ktoré sa vykonali, hraný prístup, pretvárku voči Prešovčanom. Je to len čerešnička na torte. Žiaľ, hnilá a skazená.

Vážení, už naozaj stačilo!  Je nutné a potrebné vás verejne požiadať, NENIČTE ĎALEJ NÁŠ PREŠOV !!!

Rodený a hrdý Prešovčan PaedDr. Patrik Tomič