Skip to content
Menu
Menu

Areál Prešovskej univerzity zaplavili tisícky tulipánov

Prečítať článok

Takmer 6300 tulipánov, ktoré skrášľujú prostredie Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, boli vysadené v rámci rozsiahlej úpravy Vysokoškolského areálu (VŠA). Výsledkom realizácie projektu je zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry.

Intenzívne využívaný priestor v areáli univerzity sa po rokoch dočkal rozsiahlej obnovy, ktorá výrazným spôsobom zmenila jeho podobu. Areál hlavného Campusu univerzity sa tak premenil na jeden z najväčších zelených parkov v meste Prešov.

V rámci projektu, ktorý bol ukončený na jeseň minulého roku, došlo k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. „Súčasťou realizovaných aktivít bol súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadby zelene či prirodzených krajinných prvkov v podobe kvetinových lúčnych záhonov,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor PU.

V areáli bolo celkovo vysadených 73 listnatých stromov, z toho 23 platanov vytvárajúcich aleje, vyše 1850 listnatých krov a popínaviek ako hortenzie, levandule, rododendrony, ruže a bazy. Pribudlo aj 4600 trvaliek (alchemilky, ostrice, šalvie) a bezmála 6300 tulipánov. Nosnou časťou sadových úprav pri spracovaní tohto projektu bolo i ozelenenie parkovacích miest, pričom nedošlo k ich nárastu. Uplatnený bol princíp stromoradia, lemujúci hlavný komunikačný ťah čím sa vytvorili voľné trávnaté lúky, určené pre oddych študentov počas prestávok.

Súčasťou revitalizácie bolo taktiež zavedenie nového krytu z betónovej dlažby, osadenie prvkov drobnej architektúry, fontány na pitie a prístrešku pre cyklistov so stojanmi na bicykle. „Zrevitalizovali sme i existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšírili promenádny chodník, ktorý zabezpečuje bezkolízny prechod z budovy Vysokoškolského areálu do budov študentských domov,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Zároveň dodala, že povrch je tvorený z asfaltového betónu, zámkovej dlažby a čiastočne z vegetačných tvárnic vyplnených štrkodrvinou. Odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, resp. pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov.

Vpravo od vstupu do objektu VŠA bola pri soche Anjela slobody vytvorená promenáda s vodným prvkom – fontánou, pri ktorej sa vytvorilo sedenie s oddychovou zónou. Fontána však z dôvodu epidemickej situácie čaká na svoje spustenie.

Finančné náklady na revitalizáciu areálu predstavujú sumu viac ako 407 tisíc eur, pričom boli kombináciou zdrojov EÚ a vlastných prostriedkov univerzity.

Anna Polačková