Skip to content
Menu
Menu

Cestujúci pozor, linka MHD č. 12 má novú trasu  

(ako) – Vedenie Dopravného podniku mesta Prešov (DpmP) informuje verejnosť, že od dnešného dňa, teda od 1. júna 2021 sa mení trasa linky č. 12. Dôvodom je zjednosmerneníe ulice Tarasa Ševčenka.

„V smere jazdy zo Šidlovca na Sibírsku bude trasa linky presunutá na Zápotockého ulicu. Zároveň budú zriadené nové zastávky Malá stanica a Kúpeľná. Pôvodné zastávky Gymnázium sv. Moniky a Kúpeľná v smere jazdy zo Šidlovca na Sibírsku budú zrušené,“ informuje DPmP.

V smere jazdy zo Sibírskej na Šidlovec premáva linka č. 12 aj naďalej v pôvodnej trase cez ulicu Tarasa Ševčenka. Zastávky Kúpeľná a Gymnázium sv. Moniky budú touto linkou naďalej obsluhované.

Foto: DPmP